Vertaling van put on

Inhoud:

Engels
Nederlands
to put on, to start, to turn on, to activate, to switch on, to actuate {ww.}
aanzetten tot
activeren 
aanzetten
to put on, to apply {ww.}
aandoen
aantrekken 
opleggen
opbrengen
aanbrengen 
to put on, to start, to switch on, to turn on, to activate, to enable {ww.}
aan de praat krijgen
aanzetten
op gang brengen
to put on {ww.}
opzetten
to assume, to don, to get into, to put on, to wear {ww.}
opdoen
to befool, to cod, to dupe, to fool, to gull, to put on, to put one across, to put one over, to slang, to take in {ww.}
beethebben
to gain, to put on {ww.}
voorlopen
to gain, to put on {ww.}
verdikken
aankomen
to assume, to don, to get into, to put on, to wear {ww.}
omslaan
to befool, to cod, to dupe, to fool, to gull, to put on, to put one across, to put one over, to slang, to take in {ww.}
beetnemen
foppen
inlappen
bedotten
to befool, to cod, to dupe, to fool, to gull, to put on, to put one across, to put one over, to slang, to take in {ww.}
neppen
oplichten
to apply, to put on {ww.}
opleggen
to assume, to don, to get into, to put on, to wear {ww.}
aandoen
to apply, to put on {ww.}
aanbrengen
to befool, to cod, to dupe, to fool, to gull, to put on, to put one across, to put one over, to slang, to take in {ww.}
ensceneren
to assume, to don, to get into, to put on, to wear {ww.}
aantrekken
What shall I put on: pants or a skirt?
Wat zal ik aantrekken: een broek of een rok?
What shall I put on: trousers or a skirt?
Wat zal ik aantrekken: een broek of een rok?
to apply, to put on {ww.}
opbrengen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She put on socks.

Ze trok sokken aan.

Put on your cap.

Doe je muts op.

Put on your pajamas.

Trek je pyjama aan.

He put on clean trousers.

Hij deed een propere broek aan.

Tom put on his swimsuit.

Tom trok zijn zwemkleding aan.

The car continued to put on speed.

De auto bleef versnellen.

You had better put on your crash helmet.

Je had beter je valhelm op kunnen doen.

What shall I put on: pants or a skirt?

Wat zal ik aantrekken: een broek of een rok?

The boy put on his athletic shoes and ran outside.

De jongen deed zijn sportschoenen aan en liep naar buiten.

What shall I put on: trousers or a skirt?

Wat zal ik aantrekken: een broek of een rok?

She does not eat cakes, so as not to put on any more weight.

Ze eet geen geen gebakjes om niet verder aan te komen.

Put on your hiking shoes and don't let any time be lost.

Trek je wandelschoenen aan en laat geen tijd verloren gaan.

First John put on his coat, and then he picked up his hat.

Eerst trok John zijn jas aan, en toen pakte hij zijn hoed.

One has to put on a helmet to protect the head.

Men moet een helm opzetten om het hoofd te beschermen.


Gerelateerd aan put on

start - turn on - activate - switch on - actuate - apply - enable - assume - don - get into - wear - befool - cod - dupe - foolplace down - apply - befool - advance - change - lead astray - betray - lay - cater - coordinate - assume - cover