Vertaling van to ask

Inhoud:

Engels
Nederlands
to ask, to inquire {ww.}
vragen 

I ask
you ask
we ask

ik vraag
jij vraagt
wij vragen
» meer vervoegingen van vragen

Let's ask Tom.
Laten we Tom vragen.
Can I ask you a question?
Mag ik je iets vragen?
to ask, to ask for, to beg, to bid, to request, to apply, to seek, to apply for {ww.}
vragen 
aanvragen 
verzoeken
inroepen 

I ask
you ask
we ask

ik vraag
jij vraagt
wij vragen
» meer vervoegingen van vragen

Why don't we ask for his advice?
Waarom vragen we hem niet om advies?
Don't hesitate to ask for advice.
Aarzel niet om raad te vragen.
to be advised, to find out, to ask, to inquire {ww.}
informeren
inlichtingen vragen
informatie inwinnen

I ask
you ask
we ask

ik informeer
jij informeert
wij informeren
» meer vervoegingen van informeren

to ask, to expect, to require {ww.}
verwachten

I ask
you ask
we ask

ik verwacht
jij verwacht
wij verwachten
» meer vervoegingen van verwachten

One can't expect everything from schools.
Je kan niet alles van de scholen verwachten.
You can't expect me to always think of everything!
Je kunt niet van me verwachten dat ik altijd overal aan denk!
to ask {ww.}
vragen

I ask
you ask
we ask

ik vraag
jij vraagt
wij vragen
» meer vervoegingen van vragen

May I ask your name?
Mag ik vragen hoe u heet?
May I ask you a question?
Mag ik je iets vragen?
to ask, to call for, to demand, to involve, to necessitate, to need, to postulate, to require, to take {ww.}
kosten
vereisen
eisen
vergen
gebieden

I ask
you ask
we ask

ik vereis
jij vereist
wij vereisen
» meer vervoegingen van vereisen

Industrial countries require a lot of skilled labor.
Industriële landen vereisen veel behendige arbeid.
It would take me too much time to explain to you why it's not going to work.
Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.
to ask, to call for, to demand, to involve, to necessitate, to need, to postulate, to require, to take {ww.}
staan

I ask
you ask
we ask

ik sta
jij staat
wij staan
» meer vervoegingen van staan

You don't need to stand up.
Je hoeft niet op te staan.
"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."
"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."
to ask, to enquire, to inquire {ww.}
inwinnen

I ask
you ask
we ask

ik win in
jij wint in
wij winnen in
» meer vervoegingen van inwinnen

to ask, to enquire, to inquire {ww.}
informeren

I ask
you ask
we ask

ik informeer
jij informeert
wij informeren
» meer vervoegingen van informeren

to ask, to enquire, to inquire {ww.}
navragen

I ask
you ask
we ask

ik vraag na
jij vraagt na
wij vragen na
» meer vervoegingen van navragen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'd like to ask a question.

Ik wil graag een vraag stellen.

I would like to ask two questions.

Ik zou twee vragen willen stellen.

You ought to ask him for advice.

Je moet hem om advies vragen.

Don't hesitate to ask for advice.

Aarzel niet om raad te vragen.

She was not ashamed to ask me a question.

Ze was niet beschaamd om me een vraag te stellen.

He came to ask us to help him.

Hij kwam ons vragen hem te helpen.

I don't know who to ask for advice.

Ik weet niet aan wie ik advies moet vragen.

I'm going to ask for a new desk.

Ik zal om een nieuwe schrijftafel vragen.

I need to ask you for a little favor.

Ik moet je om een kleine gunst vragen.

Tom came to my office to ask me for money.

Tom kwam naar mijn kantoor om me om geld te vragen.

Mrs. Ionescu, I'd like to ask you something.

Mevrouw Ionescu, ik zou u iets willen vragen.

I'd like to ask a favor of you.

Ik zou je graag om een gunst vragen.

His pride didn't allow him to ask for help.

Zijn trots weerhield hem ervan om hulp te vragen.

Don't hesitate to ask questions if you don't understand.

Aarzel niet vragen te stellen indien je iets niet begrijpt.

She was too proud to ask him for help.

Ze was te trots om hem om hulp te vragen.


Gerelateerd aan to ask

ask - inquire - ask for - beg - bid - request - apply - seek - apply for - be advised - find out - expect - require - call for - demandassume - demand - evince - ask - analyse