Vertaling van to bring

Inhoud:

Engels
Nederlands
to bring, to fetch {ww.}
brengen 
aanbrengen 
bezorgen 
aandragen 

I bring
you bring
we bring

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

Wars bring scars.
Oorlogen brengen littekens.
I'll bring one more towel.
Ik zal nog een handdoek brengen.
to bring, to convey, to supply {ww.}
toevoeren
aanvoeren

I bring
you bring
we bring

ik voer toe
jij voert toe
wij voeren toe
» meer vervoegingen van toevoeren

to bring {ww.}
binnenlaten
binnenhalen

I bring
you bring
we bring

ik laat binnen
jij laat binnen
wij laten binnen
» meer vervoegingen van binnenlaten

to fetch, to get, to pick up, to bring {ww.}
halen
gaan halen

I bring
you bring
we bring

ik haal
jij haalt
wij halen
» meer vervoegingen van halen

She asked her husband to go and fetch some milk.
Ze vroeg haar man om melk te gaan halen.
Go and fetch Tom.
Ga Tom halen.
to conduct, to guide, to lead, to channel, to wage, to bring, to drive {ww.}
brengen 
leiden
besturen 
voeren 
geleiden

I bring
you bring
we bring

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to send for, to get, to bring, to fetch {ww.}
halen
ontbieden
laten komen
betrekken 

I bring
you bring
we bring

ik haal
jij haalt
wij halen
» meer vervoegingen van halen

Go get coffee.
Ga koffie halen.
She wants to get a driver's license.
Ze wou een rijbewijs halen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Ask Tom to bring Mary tomorrow.

Vraag Tom om morgen Mary mee te nemen.

Ask Tom to bring his guitar.

Vraag Tom zijn gitaar mee te nemen.

Do we need to bring our dictionaries to class tomorrow?

Moeten we onze woordenboeken morgen meenemen naar de les?

I forgot to bring my umbrella with me.

Ik ben vergeten m'n paraplu mee te nemen.

I was looking for some excitement so I decided to bring the handcuffs.

Ik was op zoek naar wat opwinding, dus ik besloot de handboeien mee te brengen.

Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?


Gerelateerd aan to bring

bring - fetch - convey - supply - get - pick up - conduct - guide - lead - channel - wage - drive - send for