Vertaling van to change

Inhoud:

Engels
Nederlands
to change, to turn, to alter, to amend, to convert, to shift {ww.}
veranderen 
vermaken
wisselen 

I change
you change
we change

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

Should we change the flag?
Moeten we de vlag veranderen?
We have to change our plan.
We moeten ons plan veranderen.
to change, to alter, to convert, to shift {ww.}
veranderen 
kenteren
verkeren

I change
you change
we change

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

I want to change my life.
Ik wil mijn leven veranderen.
Let's hope times change.
Laten we hopen dat tijden veranderen.
to interchange, to swap, to change, to exchange, to share, to switch, to trade {ww.}
wisselen 
ruilen 
uitwisselen
inruilen
inwisselen
verruilen

I change
you change
we change

ik wissel
jij wisselt
wij wisselen
» meer vervoegingen van wisselen

Let me exchange seats with you.
Laten we van plaats wisselen.
I would like to exchange this shirt that I bought yesterday.
Ik zou graag dit hemd, dat ik gisteren gekocht heb, ruilen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's hard to get people to change.

Het is moeilijk om mensen te veranderen.

The leaves have begun to change colors.

De blaadjes zijn begonnen van kleur te veranderen.

I'd like to change my room.

Ik wil graag mijn kamer veranderen.

I want to change my life.

Ik wil mijn leven veranderen.

I have to change buses two times.

Ik moet twee keer overstappen.

We have to change our plan.

We moeten ons plan veranderen.

It was difficult to persuade him to change his mind.

Het was moeilijk hem te overtuigen om van gedachten te veranderen.

You have to change trains at the next stop.

Op het volgende station moet u overstappen.

There's no need to change the oil every 3000 miles.

Het is niet nodig de olie elke 3000 mijl te vervangen.

With this train we have to change in...

Met deze trein moeten wij overstappen in...


Gerelateerd aan to change

change - turn - alter - amend - convert - shift - interchange - swap - exchange - share - switch - trade