Vertaling van to pose

Inhoud:

Engels
Nederlands
to pose, to posture, to pass oneself off {ww.}
zitten 
poseren

I pose
you pose
we pose

ik zit
jij zit
wij zitten
» meer vervoegingen van zitten

to cause, to give rise to, to pose, to provoke, to result in, to inflict, to wreak {ww.}
veroorzaken
teweegbrengen
aanrichten 
stichten 
aandoen

I pose
you pose
we pose

ik veroorzaak
jij veroorzaakt
wij veroorzaken
» meer vervoegingen van veroorzaken

What trouble can she cause?
Welke moeilijkheden kan zij veroorzaken?
I don't want to cause a panic.
Ik wil geen paniek veroorzaken.
to attitudinize, to pose, to put on airs, to feign, to affect, to dissemble, to pretend, to sham {ww.}
zich aanstellen
heten
doorgaan
gelden

I pose
you pose
we pose

ik heet
jij heet
wij heten
» meer vervoegingen van heten

to attitudinize, to pose, to put on airs, to feign, to affect, to dissemble, to pretend, to sham {ww.}
zich aanstellen
femelen
kwezelen
huichelen

I pose
you pose
we pose

ik femel
jij femelt
wij femelen
» meer vervoegingen van femelen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
leggen
rusten
neerleggen
voorleggen
deponeren

I pose
you pose
we pose

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

In May, all birds lay an egg.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
to model, to pose, to posture, to sit {ww.}
poseren

I pose
you pose
we pose

ik poseer
jij poseert
wij poseren
» meer vervoegingen van poseren

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
doen
steken
stoppen

I pose
you pose
we pose

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
Don't forget to put out the fire.
Vergeet niet het vuur uit te doen.
to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
steken

I pose
you pose
we pose

ik steek
jij steekt
wij steken
» meer vervoegingen van steken

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
aanzetten

I pose
you pose
we pose

ik zet aan
jij zet aan
wij zetten aan
» meer vervoegingen van aanzetten

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
leggen

I pose
you pose
we pose

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
stellen
plaatsen

I pose
you pose
we pose

ik stel
jij stelt
wij stellen
» meer vervoegingen van stellen

to lay, to place, to pose, to position, to put, to set {ww.}
opstellen

I pose
you pose
we pose

ik stel op
jij stelt op
wij stellen op
» meer vervoegingen van opstellenGerelateerd aan to pose

pose - posture - pass oneself off - cause - give rise to - provoke - result in - inflict - wreak - attitudinize - put on airs - feign - affect - dissemble - pretendappear - act - lay - apply - dig - unlock - displace - stand