Betekenis van:
oen


Voorbeeldzinnen

  1. Deze verordening is van toepassing op voertuigen van de categorieën M, N en Oen op daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden, zoals gedefinieerd in deel A van bijlage II bij Richtlijn 2007/46/EG, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 tot en met 12 van deze verordening.