Betekenis van:
voeden

voeden
Werkwoord
 • voedsel geven aan
"je kinderen voeden"
"zich met insecten voeden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

voeden
Werkwoord
 • (een kind) aan de borst laten zuigen, met moedermelk voeden
"baby's voeden"
"je kind zelf voeden"

Synoniemen

Hyperoniemen

voeden
Werkwoord
 • van voedsel voorzien

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ze voeden zich voornamelijk met gras.
 2. Atoomabsorptiespectrofotometer, uitgerust met een door lucht en acetyleen te voeden brander
 3. het langetermijnrisico voor vogels die zich met aardwormen voeden, bij gebruik op wijnstokken;
 4. Alle zijden van de driehoek onderwijs-onderzoek-innovatie moeten elkaar steunen en voeden.
 5. Veel vissoorten hebben licht nodig om zich te kunnen voeden en voor andere activiteiten.
 6. Europese organisaties die onderzoek naar het overheidsbeleid doen, kunnen het debat op Europees vlak met ideeën en standpunten voeden.
 7. Fretten (Mustela putorius furo) zijn carnivoren die zich in natuurlijke omstandigheden voeden met kleine zoogdieren, vogels, vissen en ongewervelde dieren.
 8. Zij spelen een belangrijke rol bij de het ontwikkelen en voeden van nieuwe visies op ICT en toepassingen daarvan, alsmede bij het vertalen daarvan in bedrijfsmiddelen.
 9. De met de goederenwagens vervoerde vracht wordt niet in aanmerking genomen — niet als primaire ontstekingsbron en niet als materiaal dat een om zich heen grijpende brand kan voeden.
 10. schakelstations: tussen de onderstations worden schakelstations aangebracht waaruit de bovenleiding gevoed en parallelgeschakeld wordt. Tevens hebben de schakelstations beveiligende, isolerende en compenserende functies en voeden zij de hulpapparatuur;
 11. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarvoor de landbouw zich geplaatst ziet om de wereldbevolking, van naar verwachting 9 miljard mensen in 2050, te voeden.
 12. Zwarte zee-eenden voeden zich met schelpdieren, die zij vinden in de ondiepe zee waarvan met de aanleg van Maasvlakte 2 een deel verloren gaat.
 13. Minimumstroom van de generator: de generator moet de stroom leveren die strikt noodzakelijk is om de voor de werking van de motor onontbeerlijke hulpaggregaten te voeden.
 14. .11 Elektrische noodkrachtbron is een krachtbron voor elektrische energie, bestemd om het noodschakelbord te voeden wanneer de voeding van de elektrische hoofdkrachtbron uitvalt.
 15. Monitoring van organismen die zich met aardappelplanten voeden, op velden waar Solanum tuberosum L. lijn EH92-527-1 wordt geteeld en in de omgeving van die velden.