Vertaling van distribute

Inhoud:

Engels
Nederlands
to distribute, to apportion {ww.}
distribueren
verdelen 

I distribute
you distribute
we distribute

ik distribueer
jij distribueert
wij distribueren
» meer vervoegingen van distribueren

to distribute, to allocate, to apportion {ww.}
distribueren
rondbrengen
verdelen 

I distribute
you distribute
we distribute

ik distribueer
jij distribueert
wij distribueren
» meer vervoegingen van distribueren

to distribute, to stagger {ww.}
grossieren

I distribute
you distribute
we distribute

ik grossier
jij grossiert
wij grossieren
» meer vervoegingen van grossieren

to deal, to distribute, to administer, to give out, to allocate {ww.}
ronddelen
rondgeven
uitdelen 
uitreiken
verdelen 

I distribute
you distribute
we distribute

ik deel rond
jij deelt rond
wij delen rond
» meer vervoegingen van ronddelen

to distribute, to give out, to hand out, to pass out {ww.}
weggeven
vergeven
verschenken

I distribute
you distribute
we distribute

ik geef weg
jij geeft weg
wij geven weg
» meer vervoegingen van weggeven

to circulate, to distribute, to pass around, to pass on {ww.}
rondgeven
ronddelen

I distribute
you distribute
we distribute

ik geef rond
jij geeft rond
wij geven rond
» meer vervoegingen van rondgeven

to broadcast, to circularise, to circularize, to circulate, to diffuse, to disperse, to disseminate, to distribute, to pass around, to propagate, to spread {ww.}
uitzaaien

I distribute
you distribute
we distribute

ik zaai uit
jij zaait uit
wij zaaien uit
» meer vervoegingen van uitzaaien

to broadcast, to circularise, to circularize, to circulate, to diffuse, to disperse, to disseminate, to distribute, to pass around, to propagate, to spread {ww.}
verbreiden
pousseren
lanceren

I distribute
you distribute
we distribute

ik pousseer
jij pousseert
wij pousseren
» meer vervoegingen van pousseren

to administer, to allot, to deal, to deal out, to dish out, to dispense, to distribute, to dole out, to lot, to mete out, to parcel out, to shell out {ww.}
verkavelen

I distribute
you distribute
we distribute

ik verkavel
jij verkavelt
wij verkavelen
» meer vervoegingen van verkavelen

to broadcast, to circularise, to circularize, to circulate, to diffuse, to disperse, to disseminate, to distribute, to pass around, to propagate, to spread {ww.}
verstrooien

I distribute
you distribute
we distribute

ik verstrooi
jij verstrooit
wij verstrooien
» meer vervoegingen van verstrooien

to administer, to allot, to deal, to deal out, to dish out, to dispense, to distribute, to dole out, to lot, to mete out, to parcel out, to shell out {ww.}
uitdelen

I distribute
you distribute
we distribute

ik deel uit
jij deelt uit
wij delen uit
» meer vervoegingen van uitdelen

to broadcast, to circularise, to circularize, to circulate, to diffuse, to disperse, to disseminate, to distribute, to pass around, to propagate, to spread {ww.}
verspreiden

I distribute
you distribute
we distribute

ik verspreid
jij verspreidt
wij verspreiden
» meer vervoegingen van verspreiden

A small forest fire can easily spread and quickly become a great conflagration.
Een klein bosbrandje kan zich makkelijk verspreiden en snel een grote vuurzee worden.
to broadcast, to circularise, to circularize, to circulate, to diffuse, to disperse, to disseminate, to distribute, to pass around, to propagate, to spread {ww.}
rondzenden
rondsturen

I distribute
you distribute
we distribute

ik zend rond
jij zendt rond
wij zenden rond
» meer vervoegingen van rondzenden

to broadcast, to circularise, to circularize, to circulate, to diffuse, to disperse, to disseminate, to distribute, to pass around, to propagate, to spread {ww.}
rondstrooien

I distribute
you distribute
we distribute

ik strooi rond
jij strooit rond
wij strooien rond
» meer vervoegingen van rondstrooien

to broadcast, to circularise, to circularize, to circulate, to diffuse, to disperse, to disseminate, to distribute, to pass around, to propagate, to spread {ww.}
uitbrieven
rondbrieven
rondstrooien
rondbazuinen

I distribute
you distribute
we distribute

ik brief rond
jij brieft rond
wij brieven rond
» meer vervoegingen van rondbrieven

to circulate, to distribute, to pass around, to pass on {ww.}
doorschuiven

I distribute
you distribute
we distribute

ik schuif door
jij schuift door
wij schuiven door
» meer vervoegingen van doorschuiven

to broadcast, to circularise, to circularize, to circulate, to diffuse, to disperse, to disseminate, to distribute, to pass around, to propagate, to spread {ww.}
circuleren

they distribute

zij circuleren
» meer vervoegingen van circuleren