Vertaling van lay to rest

Inhoud:

Engels
Nederlands
to be deposited, to be in the keeping, to rest {ww.}
berusten

I rest
you rest
we rest

ik berust
jij berust
wij berusten
» meer vervoegingen van berusten

to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
stutten
schragen

I rest
you rest
we rest

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
overblijven 
resten
resteren
toeven
verblijven

I rest
you rest
we rest

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

to repose, to rest {ww.}
rusten 

I rest
you rest
we rest

ik rust
jij rust
wij rusten
» meer vervoegingen van rusten

to rest {ww.}
slapen

I rest
you rest
we rest

ik slaap
jij slaapt
wij slapen
» meer vervoegingen van slapen

to rest {ww.}
liggen

I rest
you rest
we rest

ik lig
jij ligt
wij liggen
» meer vervoegingen van liggen

to rest {ww.}
rusten

I rest
you rest
we rest

ik rust
jij rust
wij rusten
» meer vervoegingen van rusten

He needed to rest.
Hij moest rusten.
I'm going to have a rest.
Ik ga wat rusten.
to bury, to entomb, to inhume, to inter, to lay to rest {ww.}
begraven
uitdragen
to bury, to entomb, to inhume, to inter, to lay to rest {ww.}
bijzetten
to remain, to rest, to stay {ww.}
blijven

I rest
you rest
we rest

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

I will stay there.
Ik zal daar blijven.
Will you stay at home?
Zult ge thuis blijven?
to breathe, to catch one's breath, to rest, to take a breather {ww.}
uitblazen
uitrusten

I rest
you rest
we rest

ik blaas uit
jij blaast uit
wij blazen uit
» meer vervoegingen van uitblazen

to remain, to rest, to stay {ww.}
bestendigen
consolideren
stabiliseren

I rest
you rest
we rest

ik bestendig
jij bestendigt
wij bestendigen
» meer vervoegingen van bestendigen


Gerelateerd aan lay to rest

be deposited - be in the keeping - rest - lean - support - sustain - bolster - buttress - prop - underpin - back - back up - remain - stay - stay overprickle - be - loosen up - lay - bury - rest - keep