Vertaling van offering

Inhoud:

Engels
Nederlands
to offer, to offer up, to sacrifice {ww.}
offeren 
opofferen
to bid, to make an offer of, to offer, to tender {ww.}
aanbieden 
te koop aanbieden
Can I offer you another piece of cake?
Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?
I would offer you a coffee if you had the time.
Ik zou je een koffie aanbieden als je tijd had.
to introduce, to present, to offer, to perform, to play, to reenact, to render, to depict, to represent, to constitute {ww.}
spelen 
voorstellen
aanbieden 
presenteren
indienen
vertonen
I can play Chopin.
Ik kan Chopin spelen.
Children play with toys.
Kinderen spelen met speelgoed.
to offer, to propose, to suggest, to advance, to proffer, to propound, to advocate {ww.}
aanbieden 
bieden
voorslaan
voordragen
uitloven
voorstellen
This year we offer the same language course as last year.
Dit jaar bieden we dezelfde taalcursus aan als vorig jaar.
Besides lending books, libraries offer various other services.
Buiten het uitlenen van boeken bieden bibliotheken verschillende andere diensten aan.
offer, offering {zn.}
aanbod [o] (het ~)
She turned down my offer.
Ze heeft mijn aanbod afgeslagen.
All right. I'll accept your offer.
Goed. Ik aanvaard je aanbod.
offer, offering {zn.}
aanbod
aanbieding [v] (de ~)
Why did you turn down his offer?
Waarom wees je zijn aanbod af?
offer, offering {zn.}
presentatie [v] (de ~)
aanbieding

Gerelateerd aan offering

offer - offer up - sacrifice - bid - make an offer of - tender - introduce - present - perform - play - reenact - render - depict - represent - constituteeffort - proposal - assemblage - intro