Vertaling van offering

Inhoud:

Engels
Nederlands
to offer, to propose, to suggest, to advance, to proffer, to propound, to advocate {ww.}
aanbieden 
bieden
voorstellen
voorslaan
voordragen
uitloven
Can I offer you another piece of cake?
Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?
I would offer you a coffee if you had the time.
Ik zou je een koffie aanbieden als je tijd had.
to introduce, to present, to offer, to perform, to play, to reenact, to render, to depict, to represent, to constitute {ww.}
indienen
presenteren
vertonen
voorstellen
aanbieden 
spelen 

I am offering

to offer, to offer up, to sacrifice {ww.}
offeren 
opofferen

I am offering

to bid, to make an offer of, to offer, to tender {ww.}
aanbieden 
te koop aanbieden

I am offering

offer, offering {zn.}
aanbieding
presentatie [v] (de ~)
offer, offering {zn.}
aanbod
aanbieding [v] (de ~)
She turned down my offer.
Ze heeft mijn aanbod afgeslagen.
All right. I'll accept your offer.
Goed. Ik aanvaard je aanbod.
offer, offering {zn.}
aanbod [o] (het ~)
Why did you turn down his offer?
Waarom wees je zijn aanbod af?
to offer {ww.}
aanbieden
to offer {ww.}
aanbieden
bieden
presenteren
lenen
brengen
offreren
Besides lending books, libraries offer various other services.
Buiten het uitlenen van boeken bieden bibliotheken verschillende andere diensten aan.
This year we offer the same language course as last year.
Dit jaar bieden we dezelfde taalcursus aan als vorig jaar.
to offer, to proffer {ww.}
opdragen
to offer {ww.}
bieden
to offer {ww.}
aanbieden
bieden

I am offering


Gerelateerd aan offering

offer - propose - suggest - advance - proffer - propound - advocate - introduce - present - perform - play - reenact - render - depict - representassemblage - intro - proposal - effort - inform - give - offer - show