Vertaling van preserves

Inhoud:

Engels
Nederlands
to guard, to preserve, to protect, to save {ww.}
behoeden
bewaren 

he/she/it preserves

hij/zij/het behoedt
» meer vervoegingen van behoeden

to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
waken over
hoeden
de wacht hebben
bewaken 

he/she/it preserves

hij/zij/het bewaart
» meer vervoegingen van bewaren

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to conserve, to keep, to maintain, to preserve, to cache, to save, to store {ww.}
behouden 
bergen 
bewaren 
conserveren 
onderhouden 
overhouden

he/she/it preserves

hij/zij/het behoudt
» meer vervoegingen van behouden

to preserve {ww.}
inleggen
inmaken
konfijten

he/she/it preserves

hij/zij/het legt in
» meer vervoegingen van inleggen

conserve, conserves, preserve, preserves {zn.}
lil
aspic
dril
gelei
conserve, conserves, preserve, preserves {zn.}
confiture [v] (de ~)
conserve, conserves, preserve, preserves {zn.}
gelei
to conserve, to keep up, to maintain, to preserve {ww.}
onderhouden

he/she/it preserves

hij/zij/het onderhoudt
» meer vervoegingen van onderhouden

to keep, to preserve {ww.}
ingemaakt
inmaken

he/she/it preserves

hij/zij/het maakt in
» meer vervoegingen van inmaken

to bear on, to carry on, to continue, to preserve, to uphold {ww.}
voortgaan
blijven
doorgaan
overgaan

he/she/it preserves

hij/zij/het gaat voort
» meer vervoegingen van voortgaan

to keep, to preserve {ww.}
bewaren

he/she/it preserves

hij/zij/het bewaart
» meer vervoegingen van bewaren

to preserve, to save {ww.}
vrijhouden
openhouden

he/she/it preserves

hij/zij/het houdt vrij
» meer vervoegingen van vrijhouden

to bear on, to carry on, to continue, to preserve, to uphold {ww.}
vervolgen
continueren
voortzetten
voortgezet
voortbouwen

he/she/it preserves

hij/zij/het vervolgt
» meer vervoegingen van vervolgen

to keep, to preserve {ww.}
konfijten

he/she/it preserves

hij/zij/het konfijt
» meer vervoegingen van konfijten

to preserve, to save {ww.}
openlaten
openhouden

he/she/it preserves

hij/zij/het laat open
» meer vervoegingen van openlaten

to keep, to preserve {ww.}
geconserveerd
goedhouden
verduurzamen
conserveren

he/she/it preserves

hij/zij/het houdt goed
» meer vervoegingen van goedhouden

to preserve, to save {ww.}
samenhouden
bijeenhouden

he/she/it preserves

hij/zij/het houdt samen
» meer vervoegingen van samenhouden

to keep, to preserve {ww.}
behoeden

he/she/it preserves

hij/zij/het behoedt
» meer vervoegingen van behoeden

to conserve, to keep up, to maintain, to preserve {ww.}
onderhouden
bijhouden

he/she/it preserves

hij/zij/het onderhoudt
» meer vervoegingen van onderhouden


Gerelateerd aan preserves

guard - preserve - protect - save - keep - look after - watch over - safeguard - watch - conserve - maintain - cache - store - conserves - keep upfood - jam - sap - attend - keep - work - hold on - allow - bear on - process - protect - care