Vertaling van setting hen

Inhoud:

Engels
Nederlands
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
nauwkeurig bepalen
determineren
to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
vaststellen 
vastmaken 
tuigeren
fixeren
bevestigen 
bepalen 
to typeset, to compose, to set {ww.}
zetten 
We set out traps for catching cockroaches.
We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.
to lay down, to place, to put, to put down, to lay, to set {ww.}
doen 
zetten 
stellen
plaatsen 
steken
leggen 
stoppen 
I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
In May, all birds lay an egg.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
to install, to establish, to implement, to set {ww.}
fitten
installeren 
aanleggen 
to assemble, to erect, to mount, to set, to stage {ww.}
zetten 
monteren 
to erect, to establish, to institute, to pitch, to raise, to set, to stand, to set up {ww.}
vestigen 
oprichten
opslaan
neerzetten
to go down, to set {ww.}
ondergaan

I am setting

to erect, to establish, to set {ww.}
inrichten
oprichten
stichten 
vestigen 

I am setting

to locate, to place, to position, to set {ww.}
leggen 
plaatsen 
situeren
stationeren

I am setting

to prescribe, to set {ww.}
voorschrijven

I am setting

brood hen, broody, broody hen, setting hen, sitter {zn.}
klokhen
broedhen
klok
kloek [v] (de ~)

Gerelateerd aan setting hen

determine - fix - decide - set - settle - affix - attach - fasten - make fast - secure - stick - appoint - typeset - compose - lay downdomestic fowl