Vertaling van to miss

Inhoud:

Engels
Nederlands
to miss {ww.}
missen
mislopen
misgrijpen

I miss
you miss
we miss

ik mis
jij mist
wij missen
» meer vervoegingen van missen

I will miss you all.
Ik zal u allemaal missen.
Your friends will miss you.
Je vrienden zullen je missen.
to leave out, to omit, to overlook, to skip, to miss {ww.}
weglaten
verzuimen
uitlaten
verzaken
nalaten

I miss
you miss
we miss

ik laat weg
jij laat weg
wij laten weg
» meer vervoegingen van weglaten

to miss {ww.}
verzuimen

I miss
you miss
we miss

ik verzuim
jij verzuimt
wij verzuimen
» meer vervoegingen van verzuimen

to miss {ww.}
misschieten

I miss
you miss
we miss

ik schiet mis
jij schiet mis
wij schieten mis
» meer vervoegingen van misschieten

to miss {ww.}
missen

I miss
you miss
we miss

ik mis
jij mist
wij missen
» meer vervoegingen van missen

We miss you a lot.
We missen je heel erg.
We miss you very much.
We missen je heel erg.
to miss {ww.}
misslaan

I miss
you miss
we miss

ik sla mis
jij slaat mis
wij slaan mis
» meer vervoegingen van misslaan

to miss {ww.}
missen

I miss
you miss
we miss

ik mis
jij mist
wij missen
» meer vervoegingen van missen

We all miss you very much.
We missen je allemaal heel erg.
to miss {ww.}
ontsnappen
ontgaan

I miss
you miss
we miss

ik ontsnap
jij ontsnapt
wij ontsnappen
» meer vervoegingen van ontsnappen

to drop, to leave out, to miss, to neglect, to omit, to overleap, to overlook, to pretermit {ww.}
vergooien
misgooien

I miss
you miss
we miss

ik vergooi
jij vergooit
wij vergooien
» meer vervoegingen van vergooien

to lose, to miss {ww.}
ontgaan
voorbijgaan
ontglippen
ontsnappen

I miss
you miss
we miss

ik ontga
jij ontgaat
wij ontgaan
» meer vervoegingen van ontgaan

to lack, to miss {ww.}
schorten
missen
ontbreken
mankeren

I miss
you miss
we miss

ik schort
jij schort
wij schorten
» meer vervoegingen van schorten

to escape, to miss {ww.}
ontkomen
ontlopen
ontsnappen

I miss
you miss
we miss

ik ontkom
jij ontkomt
wij ontkomen
» meer vervoegingen van ontkomen

to lack, to miss {ww.}
mangelen

I miss
you miss
we miss

ik mangel
jij mangelt
wij mangelen
» meer vervoegingen van mangelenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I don't want anyone to miss this.

Ik wil niet dat iemand dit mist.

I'm beginning to miss my girlfriend.

Ik begin mijn vriendin te missen.

I don't want Tom to miss the bus.

Ik wil niet dat Tom de bus mist.

It was careless of you to miss the bus.

Het was ondoordacht van je de bus te missen.

When the bus swerved to miss a cat, the driver said, "That was a close."

Toen de bus uit week voor een kat, zei de bestuurder :"Dat was op het nippertje."


Gerelateerd aan to miss

miss - leave out - omit - overlook - skip - drop - neglect - overleap - pretermit - lose - lack - escapedefault - discharge - experience - hit - fail - displace - disappear - throw - miss - avoid - smooth