Vertaling van to preserve

Inhoud:

Engels
Nederlands
to preserve {ww.}
inleggen
inmaken
konfijten

I preserve
you preserve
we preserve

ik leg in
jij legt in
wij leggen in
» meer vervoegingen van inleggen

to guard, to preserve, to protect, to save {ww.}
behoeden
bewaren 

I preserve
you preserve
we preserve

ik behoed
jij behoedt
wij behoeden
» meer vervoegingen van behoeden

to guard, to keep, to look after, to watch over, to preserve, to safeguard, to watch {ww.}
bewaren 
waken over
hoeden
de wacht hebben
bewaken 

I preserve
you preserve
we preserve

ik bewaar
jij bewaart
wij bewaren
» meer vervoegingen van bewaren

Can you keep the eggs outside the fridge?
Kun je eieren bewaren buiten de koelkast?
to conserve, to keep, to maintain, to preserve, to cache, to save, to store {ww.}
behouden 
bergen 
bewaren 
conserveren 
onderhouden 
overhouden

I preserve
you preserve
we preserve

ik behoud
jij behoudt
wij behouden
» meer vervoegingen van behouden

to preserve, to save {ww.}
samenhouden
bijeenhouden

I preserve
you preserve
we preserve

ik houd samen
jij houdt samen
wij houden samen
» meer vervoegingen van samenhouden

to preserve, to save {ww.}
openlaten
openhouden

I preserve
you preserve
we preserve

ik laat open
jij laat open
wij laten open
» meer vervoegingen van openlaten

to preserve, to save {ww.}
openhouden
vrijhouden

I preserve
you preserve
we preserve

ik houd open
jij houdt open
wij houden open
» meer vervoegingen van openhouden

to keep, to preserve {ww.}
behoeden

I preserve
you preserve
we preserve

ik behoed
jij behoedt
wij behoeden
» meer vervoegingen van behoeden

to keep, to preserve {ww.}
geconserveerd
goedhouden
verduurzamen
conserveren

I preserve
you preserve
we preserve

ik houd goed
jij houdt goed
wij houden goed
» meer vervoegingen van goedhouden

to keep, to preserve {ww.}
konfijten

I preserve
you preserve
we preserve

ik konfijt
jij konfijt
wij konfijten
» meer vervoegingen van konfijten

to bear on, to carry on, to continue, to preserve, to uphold {ww.}
voortbouwen
voortgezet
continueren
voortzetten
vervolgen

I preserve
you preserve
we preserve

ik bouw voort
jij bouwt voort
wij bouwen voort
» meer vervoegingen van voortbouwen

to keep, to preserve {ww.}
bewaren

I preserve
you preserve
we preserve

ik bewaar
jij bewaart
wij bewaren
» meer vervoegingen van bewaren

to bear on, to carry on, to continue, to preserve, to uphold {ww.}
voortgaan
blijven
doorgaan
overgaan

I preserve
you preserve
we preserve

ik ga voort
jij gaat voort
wij gaan voort
» meer vervoegingen van voortgaan

to keep, to preserve {ww.}
ingemaakt
inmaken

I preserve
you preserve
we preserve

ik maak in
jij maakt in
wij maken in
» meer vervoegingen van inmaken

to conserve, to keep up, to maintain, to preserve {ww.}
onderhouden

I preserve
you preserve
we preserve

ik onderhoud
jij onderhoudt
wij onderhouden
» meer vervoegingen van onderhouden

to conserve, to keep up, to maintain, to preserve {ww.}
onderhouden
bijhouden

I preserve
you preserve
we preserve

ik onderhoud
jij onderhoudt
wij onderhouden
» meer vervoegingen van onderhouden


Gerelateerd aan to preserve

preserve - guard - protect - save - keep - look after - watch over - safeguard - watch - conserve - maintain - cache - store - bear on - carry onkeep - allow - protect - process - work - bear on - hold on - attend - care