Vertaling van turn over

Inhoud:

Engels
Nederlands
to turn over, to capsize, to overturn {ww.}
ten val komen
kapseizen
omvallen
kantelen 
to turn {ww.}
keren

I turn
you turn
we turn

ik keer
jij keert
wij keren
» meer vervoegingen van keren

to turn, to turn around, to turn round, to revolve, to whirl {ww.}
draaien 
keren
omdraaien
ronddraaien
wenden
wentelen
zwenken

I turn
you turn
we turn

ik draai
jij draait
wij draaien
» meer vervoegingen van draaien

to turn {ww.}
draaien 

I turn
you turn
we turn

ik draai
jij draait
wij draaien
» meer vervoegingen van draaien

to turn, to invert, to reverse {ww.}
omkeren 

I turn
you turn
we turn

ik keer om
jij keert om
wij keren om
» meer vervoegingen van omkeren

to turn, to aberrate, to deviate {ww.}
afslaan
afwijken 

I turn
you turn
we turn

ik sla af
jij slaat af
wij slaan af
» meer vervoegingen van afslaan

to turn, to diverge {ww.}
afslaan

I turn
you turn
we turn

ik sla af
jij slaat af
wij slaan af
» meer vervoegingen van afslaan

to overthrow, to turn, to turn over, to upset, to capsize, to overturn, to subvert {ww.}
ten val brengen
omvergooien
omgooien
omkeren 
kantelen 

I turn
you turn
we turn

ik gooi omver
jij gooit omver
wij gooien omver
» meer vervoegingen van omvergooien

to change, to turn, to alter, to amend, to convert, to shift {ww.}
veranderen 
vermaken
wisselen 

I turn
you turn
we turn

ik verander
jij verandert
wij veranderen
» meer vervoegingen van veranderen

to turn around, to turn back, to turn round, to turn, to recourse, to resort, to wheel, to whirl, to apply {ww.}
omdraaien
omkeren 
ronddraaien
zich omkeren

I turn
you turn
we turn

ik draai om
jij draait om
wij draaien om
» meer vervoegingen van omdraaien

to turn over {ww.}
omzetten
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omstoten
omverstoten
to cut into, to delve, to dig, to turn over {ww.}
omwerken
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omwippen
to give, to hand, to pass, to pass on, to reach, to turn over {ww.}
aanreiken
aangeven
toesteken
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omvergooien
omgooien
omhalen
omkegelen
omkeilen
omkieperen
omknikkeren
omtrekken
omverkegelen
omverwerpen
omwerpen
omkiepen
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omflikkeren
to give, to hand, to pass, to pass on, to reach, to turn over {ww.}
opbrengen
afdragen
to flip, to flip over, to turn over {ww.}
kantelen
to flip, to flip over, to turn over {ww.}
kiepen
to overturn, to tip over, to tump over, to turn over {ww.}
doorslaan
to cut into, to delve, to dig, to turn over {ww.}
steken
uitgraven
to cut into, to delve, to dig, to turn over {ww.}
spitten
to cut into, to delve, to dig, to turn over {ww.}
omspitten
doorwroeten
to overturn, to tip over, to tump over, to turn over {ww.}
kiepen
to consider, to debate, to deliberate, to moot, to turn over {ww.}
debatteren
to give, to hand, to pass, to pass on, to reach, to turn over {ww.}
doorgeven
Since I will see him tomorrow, I can give him a message if you want.
Gezien ik hem morgen zal zien kan ik hem een boodschap doorgeven, als je dat wilt.
to overturn, to tip over, to tump over, to turn over {ww.}
wentelen
kantelen
to overturn, to tip over, to tump over, to turn over {ww.}
kiepen
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
afgooien
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omverlopen
omlopen
overhooplopen
to cut into, to delve, to dig, to turn over {ww.}
omwoelen
omwerken
to consider, to debate, to deliberate, to moot, to turn over {ww.}
overwegen
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omverrennen
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omsmijten
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omrollen
to roll, to turn over {ww.}
omrollen
to bowl over, to knock over, to overturn, to tip over, to tump over, to turn over, to upset {ww.}
omduwen
omverduwen
to overturn, to tip over, to tump over, to turn over {ww.}
omkantelen
to roll, to turn over {ww.}
omzetten
keren
omdraaien
omkeren
to give, to hand, to pass, to pass on, to reach, to turn over {ww.}
overleveren
to roll, to turn over {ww.}
rollen