Vertaling van understanding

Inhoud:

Engels
Nederlands
understanding {zn.}
verstand 
begrip  [o]
She has no understanding of money.
Zij heeft geen verstand van geld.
relation, understanding, connection, interrelation, relationship {zn.}
verkeer
verband
omgang [m]
verstandhouding [v]
verhouding [v]
betrekking  [v]
understanding {bn.}
begrijpend
begripvol
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
beseffen 
bevatten 
snappen
vatten 
verstaan 

I am understanding

intellect, reason, understanding {zn.}
oordeel [o] (het ~)
zicht [o] (het ~)
doorzicht
prudentie
inzicht [o] (het ~)
apprehension, discernment, savvy, understanding {zn.}
begrip [o] (het ~)
agreement, understanding {zn.}
akkoord [o] (het ~)
convenant [o] (het ~)
deal [m] (de ~)
overeenkomst [v] (de ~)
intellect, reason, understanding {zn.}
verstand [o] (het ~)
geest [m] (de ~)
hoogte [v] (de ~)
rede [m] (de ~)
hersens (de ~)
geestvermogen
denkvermogen
denkraam
brein [o] (het ~)
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een
sympathy, understanding {zn.}
verstandhouding [v] (de ~)
intellect, reason, understanding {zn.}
bezinning
to understand {ww.}
begrijpen
doorhebben
verstaan
weten
bevatten
snappen
vatten
volgen

I am understanding

to understand {ww.}
doorgronden
doorvorsen

I am understanding

to interpret, to read, to translate, to understand {ww.}
interpreteren
uitleggen
begrijpen

I am understanding

to empathise, to empathize, to sympathise, to sympathize, to understand {ww.}
inleven
verplaatsen

I am understanding

to realise, to realize, to see, to understand {ww.}
inzien
weten
beseffen
realiseren

I am understanding

to understand {ww.}
doorzien

I am understandingVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She has no understanding of money.

Zij heeft geen verstand van geld.

Do you have difficulty understanding what women or small children say to you?

Heeft u moeite te verstaan wat vrouwen of kleine kinderen tegen u zeggen?

The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic sword."

De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen dat "iemand mijn magische zwaard gestolen heeft".

It's necessary to be three to enjoy a good story: One to tell it right, one to relish it and one to not understand it. Because the pleasure of the first two is doubled by the lack of understanding of the third.

Het is noodzakelijk om met drie te zijn om een goed verhaal te waarderen: één om het goed te vertellen, één om ervan te genieten en één om er niets van te begrijpen. Omdat het plezier van de twee eersten verdubbeld wordt door het onbegrip van de derde.