Vertaling van understanding that

Inhoud:

Engels
Nederlands
provided that, understanding that, knowing that {vw.}
met dien verstande dat
mits
op voorwaarde dat
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 
Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to understand {ww.}
begrijpen
verstaan
volgen
vatten
snappen
bevatten
weten
doorhebben
Nobody can understand it.
Niemand kan het verstaan.
Even children can understand it.
Zelfs een kind kan het begrijpen.
to understand {ww.}
doorvorsen
doorgronden
to interpret, to read, to translate, to understand {ww.}
begrijpen
uitleggen
interpreteren
This book is too difficult to understand.
Dit boek is te moeilijk te begrijpen.
His ideas are difficult to understand.
Zijn ideeën zijn moeilijk te begrijpen.
to empathise, to empathize, to sympathise, to sympathize, to understand {ww.}
verplaatsen
inleven
to realise, to realize, to see, to understand {ww.}
realiseren
inzien
beseffen
weten
He could not see the joke.
Hij kon de grap er niet van inzien.
After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.
to understand {ww.}
doorzien