Betekenis van:
eindigen

eindigen
Werkwoord
 • iets tot een besluit voeren
"Hij eindigde met een verzoek de eenheid te bewaren."
eindigen
Werkwoord
 • stoppen; beëindigen; beëindigen; stoppen; beeindigen
"de voorstelling eindigt (om elf uur)"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

eindigen
Werkwoord
 • over de finish gaan; sport, over de finish gaan
"als derde eindigen"
"eindigen in een tijd van 14 seconden rond"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

eindigen
Werkwoord
 • bidden

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De overeenkomsten eindigen op 31 januari 2008.
 2. De arbeidsongeschiktheid zal naar verwachting eindigen op ….…..
 3. De reeks op- en neergaande bewegingen moet steeds eindigen met de voltooiing van een cyclus.
 4. plaats van bestemming: het station waar het beoogde pad moet eindigen;
 5. Gegevensrijen eindigen alleen met een „;” als het laatste veld leeg is.
 6. Gegevensrijen eindigen alleen met een „;” als het laatste veld leeg is.
 7. plaats van bestemming: het punt waar het voorgestelde pad zal eindigen,
 8. de resterende boekwaarde van de energiecentrale per de datum waarop de PPA oorspronkelijk zou eindigen (indien van toepassing); en
 9. De periode nam een aanvang op de datum van goedkeuring en had op 20 september 2002 moeten eindigen.
 10. In alinea 21 wordt „die eindigen op de tussentijdse verslagdatum” gewijzigd in „tot het einde van de tussentijdse periode”.
 11. De inslagverrichtingen eindigen op de dag waarop de laatste partij van de in het contract bepaalde hoeveelheid wordt ingeslagen.
 12. vluchten die eindigen op het luchtvaartterrein van waar het luchtvaartuig is opgestegen en tijdens welke geen tussenlanding is gemaakt;
 13. De in lid 1 bedoelde teksten eindigen met de formule „Gedaan te, op”; de datum is die waarop zij door de Raad zijn aangenomen.
 14. De missie is laatstelijk verlengd bij Besluit 2009/955/GBVB van de Raad [2] en zal op 31 december 2010 eindigen.
 15. Lidstaten die met de toepassing van het bepaalde in deze alinea willen beginnen of eindigen, stellen de Commissie vooraf in kennis van hun voornemen.”.