Betekenis van:
oproepen

oproepen
Werkwoord
 • te voorschijn roepen
"herinneringen oproepen aan je jeugd"
"vragen oproepen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

oproepen
Werkwoord
 • verzoeken te komen of te doen
"een getuige oproepen"
"iemand voor 'de keuring'/'een examen' oproepen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

oproepen
Werkwoord
 • doen verschijnen
"De regering riep alle weerbare mannen op voor de verdediging van het land."
oproepen
Werkwoord
 • (iem.) wakker maken

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

oproepen
Werkwoord
 • telefonisch contact vragen

Hyperoniemen

Hyponiemen

oproepen
Werkwoord
 • aansporen

Hyperoniemen

Hyponiemen

oproep (de ~ | meervoud oproepen)
Zelfstandig naamwoord
 • verzoek om te komen
"een oproep tot [respect voor de medemens]"
"een oproep om te [gaan stemmen]"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De enige nuttige antwoorden zijn die antwoorden die nieuwe vragen oproepen.
 2. Hij kan getuigen laten oproepen.
 3. Blokkering van anonieme oproepen (ACR)
 4. Draagbare ontvangers voor oproepen en boodschappen
 5. de goedkeuring van de oproepen tot het indienen van voorstellen;
 6. draagbare ontvangtoestellen voor het oproepen van of berichtgeving aan personen
 7. Inhoud van de oproepen tot het indienen van voorstellen
 8. de opstelling van het jaarlijkse budget voor oproepen, de centrale organisatie van gemeenschappelijke oproepen tot het indienen van voorstellen en de ontvangst van de projectvoorstellen (één aanspreekpunt);
 9. het initiëren van oproepen binnen de bezochte lidstaat en naar de lidstaat van zijn thuisnetwerk, alsook voor het ontvangen van oproepen; en
 10. het tijdschema en het indicatieve bedrag van de oproepen tot het indienen van voorstellen;
 11. oproepen tot een universalisering van de integrale-waarborgovereenkomsten en de aanvullende protocollen;
 12. De begunstigde organisaties worden aan de hand van oproepen tot het indienen van voorstellen geselecteerd.
 13. verslag uitbrengen over de resultaten van de oproepen tot het indienen van voorstellen en aanbestedingen.
 14. aanbestedingen en oproepen tot het indienen van voorstellen organiseren en publiceren;
 15. Deze acties worden geselecteerd na oproepen tot het indienen van voorstellen ingevolge het Financieel Reglement.