Betekenis van:
losmaken

losmaken
Werkwoord
 • ervoor zorgen dat iets of iemand los wordt
"We moeten eerst die knoop losmaken."
losmaken
Werkwoord
 • minder vast laten zijn
"Jullie moeten je echt wat meer losmaken van elkaar."
losmaken
Werkwoord
 • bemachtigen
"Ik heb dit mooie huis voor een koopje bij hem kunnen losmaken."
losmaken
Werkwoord
 • interesses of emoties oproepen
"Dit gaat een hoop bij mij losmaken..."
losmaken
Werkwoord
 • zich ontdoen van
"Wie maakt me los?"
losmaken
Werkwoord
 • ter beschikking weten te krijgen

Hyperoniemen

Hyponiemen

losmaken
Werkwoord
 • minder samenhangend maken, minder vast laten zijn

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Gevaar doordat het kind de bevestiging kan losmaken
 2. Bij het losmaken van de naalden worden dezelfde voorzorgen genomen als bij het losmaken van de blaadjes van samengestelde bladeren.
 3. Kinderdekbedden mogen geen losse of kleine onderdelen bevatten die een kind kan losmaken en die het volledig in de mond kan nemen en kan inslikken.
 4. Kinderslaapzakken mogen geen losse of kleine onderdelen bevatten die een kind kan losmaken en die het volledig in de mond kan nemen en kan inslikken.
 5. Hangwiegen mogen geen losse of kleine onderdelen bevatten die een kind kan losmaken en die het volledig in de mond kan nemen en kan inslikken.
 6. Zij mogen geen kleine onderdelen bevatten die het kind kan losmaken en die in de keelholte of achter in de mondholte kunnen blijven steken.
 7. Matrassen voor kinderledikanten mogen geen kleine onderdelen bevatten die een kind kan losmaken en die in de keelholte of achter in de mondholte kunnen blijven steken.
 8. Stootranden voor kinderledikanten mogen geen losse of kleine onderdelen bevatten die een kind kan losmaken en die het volledig in de mond kan nemen en inslikken.
 9. Zij mogen geen kleine onderdelen bevatten die het kind kan losmaken en die in de keelholte of achter in de mondholte kunnen blijven steken.
 10. Matrassen voor kinderledikanten mogen geen losse of kleine onderdelen bevatten die een kind kan losmaken en die het volledig in de mond kan nemen en kan inslikken.
 11. Wat France Télécom betreft, is in dit document vermeld (eigen vert.): „Dankzij de vastberaden ruggensteun van de Staat en de aanstelling van Thierry Breton heeft France Télécom zich niet alleen kunnen losmaken uit een dodelijke wurggreep …”.
 12. Uitsnijden en uitbenen: Van de bovenbil scheiden door naar beneden te snijden langs het dijbeen en van de platte bil losmaken door de natuurlijke naad verder naar beneden te volgen. De ezel moet aan het deelstuk blijven zitten.
 13. Volgens de Spaanse autoriteiten kan een kind dat ouder is dan drie jaar een zuignap van een projectiel losmaken door een grotere kracht uit te oefenen dan 60 N, zoals voorgeschreven in paragraaf 8.4.2.3 „beschermende onderdelen”.
 14. Uitsnijden en uitbenen: Lossnijden van de platte bil en de schenkel langs de natuurlijke naad en losmaken van het dijbeen; het staartbeen verwijderen. Opmaak: Zakeind met zenen en scrotum verwijderen.
 15. Dergelijke activiteiten, met inbegrip van losmaken, baggeren, verplaatsing en plaatsing van sedimenten in oppervlaktewater, worden uitgevoerd overeenkomstig algemene bindende voorschriften, en, waar passend, op grond van deze voorschriften verleende vergunningen en toestemmingen, die door de lidstaten met betrekking tot deze activiteiten zijn opgesteld, op voorwaarde dat deze inbreng geen gevaar vormt voor de verwezenlijking van de milieudoelstellingen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), van Richtlijn 2000/60/EG voor de betrokken waterlichamen zijn vastgesteld.