Vertaling van agreed

Inhoud:

Engels
Nederlands
agreed, okay, admittedly {bw.}
afgesproken
akkoord 
goed 
in orde
okee
top
agreed, in agreement {bn.}
forfaitair
okay, agreed {bw.}
okee
to coincide, to fit together, to match, to be congruent, to agree {ww.}
congruent zijn
elkaar dekken
to agree {ww.}
het eens zijn
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
samengaan
rijmen
goedvinden
stroken
sanctioneren
fiatteren
goedkeuren
accorderen
het eens zijn
bijeenpassen
overeenstemmen
kloppen 

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik ging samen
jij ging samen
hij/zij/het ging samen
» meer vervoegingen van samengaan

to agree {ww.}
het eens zijn
afspreken 
een schikking treffen
overeenkomen 

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik sprak af
jij sprak af
hij/zij/het sprak af
» meer vervoegingen van afspreken

to accede, to agree, to consent, to accept, to assent, to acquiesce, to admit {ww.}
toegeven 
toestemmen
goedvinden
het eens zijn

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik gaf toe
jij gaf toe
hij/zij/het gaf toe
» meer vervoegingen van toegeven

I interpreted your silence as consent.
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
stroken
accorderen
overeenstemmen
bijvallen
rijmen
schragen
het eens zijn
aansluiten
samengaan
onderschrijven
bijeenpassen
ondersteunen
kloppen 

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik stemde in
jij stemde in
hij/zij/het stemde in
» meer vervoegingen van instemmen

The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
het eens worden
rijmen
bijeenpassen
accorderen
kloppen 
stroken
overeenstemmen
tot een overeenkomst komen

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik rijmde
jij rijmde
hij/zij/het rijmde
» meer vervoegingen van rijmen

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
rijmen
stroken
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
bijeenpassen
accorderen
kloppen 

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik rijmde
jij rijmde
hij/zij/het rijmde
» meer vervoegingen van rijmen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They agreed on a price.

Ze werden het eens over de prijs.

Many conservative Americans agreed with him.

Vele conservatieve Amerikanen waren het met hem eens.

I agreed with him on that point.

Ik was het op dat punt met hem eens.

I am very happy that you have agreed to that plan.

Ik ben zeer blij dat je dat plan aanvaard hebt.