Vertaling van agreed

Inhoud:

Engels
Nederlands
agreed, okay, admittedly {bw.}
afgesproken
akkoord 
goed 
in orde
okee
top
okay, agreed {bw.}
okee
agreed, in agreement {bn.}
forfaitair
to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
tot een overeenkomst komen
stroken
het eens worden
rijmen
overeenstemmen
kloppen 
bijeenpassen
accorderen

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik strookte
jij strookte
hij/zij/het strookte
» meer vervoegingen van stroken

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
kloppen 
rijmen
bijeenpassen
stroken
samengaan
overeenstemmen
het eens zijn
ondersteunen
onderschrijven
aansluiten
schragen
bijvallen
accorderen

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik stemde in
jij stemde in
hij/zij/het stemde in
» meer vervoegingen van instemmen

The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
to accede, to agree, to consent, to accept, to assent, to acquiesce, to admit {ww.}
toegeven 
toestemmen
het eens zijn
goedvinden

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik gaf toe
jij gaf toe
hij/zij/het gaf toe
» meer vervoegingen van toegeven

I interpreted your silence as consent.
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
accorderen
stroken
overeenstemmen
samengaan
het eens zijn
goedkeuren
sanctioneren
goedvinden
fiatteren

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik klopte
jij klopte
hij/zij/het klopte
» meer vervoegingen van kloppen

to coincide, to fit together, to match, to be congruent, to agree {ww.}
elkaar dekken
congruent zijn
to agree {ww.}
overeenkomen 
een schikking treffen
het eens zijn
afspreken 

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik kwam overeen
jij kwam overeen
hij/zij/het kwam overeen
» meer vervoegingen van overeenkomen

to agree {ww.}
het eens zijn
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
kloppen 
bijeenpassen
rijmen
stroken
accorderen
samengaan
het eens zijn
overeenstemmen

I agreed
you agreed
he/she/it agreed

ik klopte
jij klopte
hij/zij/het klopte
» meer vervoegingen van kloppen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They agreed on a price.

Ze werden het eens over de prijs.

Many conservative Americans agreed with him.

Vele conservatieve Amerikanen waren het met hem eens.

I agreed with him on that point.

Ik was het op dat punt met hem eens.

I am very happy that you have agreed to that plan.

Ik ben zeer blij dat je dat plan aanvaard hebt.