Vertaling van on account

Inhoud:

Engels
Nederlands
on account {bw.}
op afbetaling
to believe, to deem, to account, to accredit {ww.}
geloven
houden voor
menen

I account
you account
we account

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

To see is to believe.
Eerst zien, dan geloven.
It's hard to believe.
Het is moeilijk te geloven.
to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
vinden 
van mening zijn 

I account
you account
we account

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten

We think Venice a fascinating city.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.
It is clear that the Americans can't even solve their own problems, so how can they possibly think themselves capable of dealing with the rest of the world's problems?
Het is duidelijk dat de Amerikanen hun eigen probleem niet eens kunnen oplossen, dus hoe kunnen ze zichzelf bekwaam achten voor het aanpakken van problemen in de rest…
to consider, to account {ww.}
aanmerken als
to clarify, to explain, to account for, to construe, to account {ww.}
uitleggen 
verhelderen
duidelijk maken
beduiden
verklaren 

I account
you account
we account

ik leg uit
jij legt uit
wij leggen uit
» meer vervoegingen van uitleggen

Neither can I explain it.
Ik kan het ook niet uitleggen.
I will explain it to him.
Ik zal het aan hem uitleggen.
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
overwegen 
nagaan
afwegen

I account
you account
we account

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to calculate, to count, to figure, to work out, to account, to number, to reckon, to tally, to add up {ww.}
tellen 
rekenen 
berekenen 
calculeren 
uitrekenen

I account
you account
we account

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He can't count.
Hij kan niet tellen.
My son can already count up to one hundred.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The game was called off on account of the rain.

De wedstrijd werd afgelast vanwege regen.

She cannot attend school on account of illness.

Ze kan de lessen niet bijwonen vanwege ziekte.


Gerelateerd aan on account

believe - deem - account - accredit - opine - think - feel - hold - reckon - see - consider - clarify - explain - account for - construe