Vertaling van result

Inhoud:

Engels
Nederlands
to result, to amount {ww.}
voortvloeien
voortspruiten
voortkomen
volgen
uitkomen 
resulteren

I result
you result
we result

ik vloei voort
jij vloeit voort
wij vloeien voort
» meer vervoegingen van voortvloeien

result, effect, outcome {zn.}
resultaat 
uitkomst
gevolg 
voortvloeisel
uitvloeisel
afloop  [m]
I am satisfied with the result of my math test.
Ik ben tevreden met de uitkomst van mijn wiskundetoets.
This result leaves much to be desired.
Dit resultaat laat veel te wensen over.
to come, to derive, to originate, to result, to accrue, to stem, to spring {ww.}
voortkomen
het gevolg zijn van
ontspruiten
afstammen 

I result
you result
we result

ik kom voort
jij komt voort
wij komen voort
» meer vervoegingen van voortkomen

to lead, to leave, to result {ww.}
achterlaten
nalaten

I result
you result
we result

ik laat achter
jij laat achter
wij laten achter
» meer vervoegingen van achterlaten

Would you like to leave a message?
Wilt u een boodschap achterlaten?
If we leave him, he'll bleed to death.
Als we hem achterlaten zal hij doodbloeden.
to ensue, to result {ww.}
leiden
bekomen
resulteren
uitvallen
uitmonden
vallen
uitpakken
uitlopen
uitdraaien

I result
you result
we result

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

to ensue, to result {ww.}
uitdraaien

I result
you result
we result

ik draai uit
jij draait uit
wij draaien uit
» meer vervoegingen van uitdraaien

consequence, effect, event, issue, outcome, result, upshot {zn.}
gevolg [o] (het ~)
voortvloeisel
uitvloeisel [o] (het ~)
Your cough is the consequence of smoking.
Jouw hoest is het gevolg van roken.
I was late for the meeting with the result that I missed the most important part.
Ik was te laat op de vergadering met als gevolg dat ik het belangrijkste deel gemist heb.
final result, outcome, result, resultant, termination {zn.}
rapportcijfer [o] (het ~)
consequence, effect, event, issue, outcome, result, upshot {zn.}
resultante
final result, outcome, result, resultant, termination {zn.}
rendement
final result, outcome, result, resultant, termination {zn.}
uitslag [m] (de ~)
consequence, effect, event, issue, outcome, result, upshot {zn.}
uitkomst [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This result leaves much to be desired.

Dit resultaat laat veel te wensen over.

I am satisfied with the result of my math test.

Ik ben tevreden met de uitkomst van mijn wiskundetoets.

I was late for the meeting with the result that I missed the most important part.

Ik was te laat op de vergadering met als gevolg dat ik het belangrijkste deel gemist heb.

A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.

Volgens een studie sterven elk jaar 53.000 Amerikanen aan de gevolgen van passief roken.

Her father became an invalid as a result of a heart attack.

Haar vader werd invalide ten gevolge van een hartaanval.


Gerelateerd aan result

amount - effect - outcome - come - derive - originate - accrue - stem - spring - lead - leave - ensue - consequence - event - issueleave behind - change - turn - remove - grade - earnings - number