Vertaling van result

Inhoud:

Engels
Nederlands
to result, to amount {ww.}
resulteren
voortspruiten
uitkomen 
voortkomen
volgen
voortvloeien

I result
you result
we result

ik spruit voort
jij spruit voort
wij spruiten voort
» meer vervoegingen van voortspruiten

result, effect, outcome {zn.}
gevolg 
resultaat 
uitkomst
afloop  [m]
uitvloeisel
voortvloeisel
I am satisfied with the result of my math test.
Ik ben tevreden met de uitkomst van mijn wiskundetoets.
This result leaves much to be desired.
Dit resultaat laat veel te wensen over.
to come, to derive, to originate, to result, to accrue, to stem, to spring {ww.}
ontspruiten
afstammen 
het gevolg zijn van
voortkomen

I result
you result
we result

ik ontspruit
jij ontspruit
wij ontspruiten
» meer vervoegingen van ontspruiten

to ensue, to result {ww.}
uitdraaien

I result
you result
we result

ik draai uit
jij draait uit
wij draaien uit
» meer vervoegingen van uitdraaien

to lead, to leave, to result {ww.}
achterlaten
nalaten

I result
you result
we result

ik laat achter
jij laat achter
wij laten achter
» meer vervoegingen van achterlaten

Would you like to leave a message?
Wilt u een boodschap achterlaten?
If we leave him, he'll bleed to death.
Als we hem achterlaten zal hij doodbloeden.
to ensue, to result {ww.}
leiden
uitlopen
resulteren
uitpakken
uitdraaien
vallen
uitvallen
uitmonden
bekomen

I result
you result
we result

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This result leaves much to be desired.

Dit resultaat laat veel te wensen over.

I am satisfied with the result of my math test.

Ik ben tevreden met de uitkomst van mijn wiskundetoets.

I was late for the meeting with the result that I missed the most important part.

Ik was te laat op de vergadering met als gevolg dat ik het belangrijkste deel gemist heb.

A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.

Volgens een studie sterven elk jaar 53.000 Amerikanen aan de gevolgen van passief roken.

Her father became an invalid as a result of a heart attack.

Haar vader werd invalide ten gevolge van een hartaanval.


Gerelateerd aan result

amount - effect - outcome - come - derive - originate - accrue - stem - spring - ensue - lead - leaveturn - remove - leave behind - change