Vertaling van set back

Inhoud:

Engels
Nederlands
to back {ww.}
achteruitrijden

I back
you back
we back

ik rijd achteruit
jij rijdt achteruit
wij rijden achteruit
» meer vervoegingen van achteruitrijden

to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
stutten
schragen

I back
you back
we back

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to cover, to overlay, to lag, to plate, to protect, to face, to coat, to back {ww.}
overtrekken
bekleden 

I back
you back
we back

ik overtrek
jij overtrekt
wij overtrekken
» meer vervoegingen van overtrekken

to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 

I back
you back
we back

ik ondersteun
jij ondersteunt
wij ondersteunen
» meer vervoegingen van ondersteunen

to protect, to cover, to back {ww.}
behoeden
beschermen 

I back
you back
we back

ik behoed
jij behoedt
wij behoeden
» meer vervoegingen van behoeden

to defer, to hold over, to postpone, to prorogue, to put off, to put over, to remit, to set back, to shelve, to table {ww.}
temporiseren
to defer, to hold over, to postpone, to prorogue, to put off, to put over, to remit, to set back, to shelve, to table {ww.}
uitstellen
vertragen
aanhouden
verschuiven
opschuiven
I will postpone my trip to Scotland until it is warmer.
Ik zal mijn reis naar Schotland uitstellen tot het warmer is.
to knock back, to put back, to set back {ww.}
achteroverslaan
to defer, to hold over, to postpone, to prorogue, to put off, to put over, to remit, to set back, to shelve, to table {ww.}
opschorten

Gerelateerd aan set back

back - lean - support - sustain - bolster - buttress - prop - underpin - rest - back up - cover - overlay - lag - plate - protectdefer - allow - drink