Vertaling van sitting

Inhoud:

Engels
Nederlands
to sit {ww.}
zetten 

I am sitting

to sit {ww.}
zitten 
No, sit down.
Nee, ga zitten.
Come here, little girl, sit down!
Kom hier, meisje, ga zitten!
to sit down, to sit {ww.}
gaan zitten
plaatsnemen
zich zetten

I am sitting

posing, sitting {zn.}
seance [m] (de ~)
to ride, to sit {ww.}
berijden
to sit, to sit down {ww.}
neerzitten
neerzetten
neerzijgen
to sit, to sit down {ww.}
nestelen
to model, to pose, to posture, to sit {ww.}
poseren
to sit, to sit down {ww.}
plaatsnemen
You will be told where to sit.
Er zal je gezegd worden waar je mag plaatsnemen.
to ride, to sit {ww.}
rijden
I want to ride a bicycle, because I live far from my school.
Ik wil met de fiets rijden omdat ik ver van mijn school woon.
to baby-sit, to sit {ww.}
babysitten

I am sitting

to sit, to sit down {ww.}
zitten
neerzitten
zetelen

I am sitting

to seat, to sit, to sit down {ww.}
aanschikken

I am sitting

to seat, to sit, to sit down {ww.}
aanschikken

I am sitting


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He's sitting at the table.

Hij zit aan tafel.

There's no one sitting here.

Niemand zit hier.

A cat was sitting on the chair.

Er zat een kat op de stoel.

They are sitting at the table.

Ze zitten aan tafel.

Tom is sitting beneath the tree.

Tom zit onder een boom.

Two children are sitting on the fence.

Twee kinderen zitten op een hek.

We are sitting in the same boat.

We zitten in hetzelfde schuitje.

But was he sitting next to you on the plane?

Maar zat hij naast je in het vliegtuig?

The two men sitting on the bench were Americans.

Die twee daar op de bank waren Amerikanen.

This guy sitting next to me on the train stinks!

Deze vent die naast me in de trein zit stinkt!

Since he was tired, he was sitting on the sofa with his eyes closed.

Daar hij moe was, zat hij in de sofa met gesloten ogen.

In this foreign country, people at the bus stop were calmly waiting for the bus, sitting on their haunches.

In dit vreemde land zaten de mensen op de bushalte rustig op hun hurken op de bus te wachten.

"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."

"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."


Gerelateerd aan sitting

sit - sit down - posing - ride - model - pose - posture - baby-sit - seatassemblage - apply - ride - go - sit - act - follow - be - ease up