Vertaling van suffering

Inhoud:

Engels
Nederlands
suffering {zn.}
lijden 
suffering {zn.}
leed
lijden 
suffering, woe {zn.}
lijden [o] (het ~)
ailing, suffering {bn.}
lijdend
to abide, to bear, to carry out, to endure, to put up with, to suffer, to stand, to carry away, to afford {ww.}
dragen 
naar buiten brengen
uithouden
verdragen 

I am suffering

to abide, to bear, to endure, to put up with, to suffer, to sustain, to ail {ww.}
doorstaan
lijden 
ondergaan
uitstaan
velen
verdragen 

I am suffering

to pine away, to languish, to suffer {ww.}
verkwijnen
versmachten
wegkwijnen

I am suffering

hurt, suffering {zn.}
agonie
doodstrijd [m] (de ~)
doodsstrijd
to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
verdragen

I am suffering

to suffer {ww.}
lijden
afzien

I am suffering

to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
doorstaan
doormaken
getroosten

I am suffering

to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
dulden
gedogen
harden
velen
verduren
dragen
verdragen
incasseren

I am suffering

to abide, to bear, to brook, to digest, to endure, to put up, to stand, to stick out, to stomach, to suffer, to support, to tolerate {ww.}
kampen

I am suffering

to hurt, to suffer {ww.}
vergaan
opvreten

I am suffering

to suffer {ww.}
sukkelen
tobben
kwakkelen
to endure, to suffer {ww.}
lijden
Man is destined to suffer.
De mens is voorbestemd tot lijden.
It is man's destiny to suffer.
Het is het lot van de mens om te lijden.
to meet, to suffer {ww.}
ondergaan
to ache, to hurt, to suffer {ww.}
bezeren
to endure, to suffer {ww.}
krijgen

I am suffering


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm suffering from a bad headache.

Ik heb verschrikkelijke hoofdpijn.

My wife is suffering from pneumonia.

Mijn vrouw lijdt aan een longontsteking.

Tom is suffering from financial stress.

Tom heeft last van financiële stress.

The number of people suffering from heart disease has increased.

Het aantal personen met een hartziekte is toegenomen.

In addition to a blocked nose, I'm also suffering from a high temperature.

Behalve van een verstopte neus, heb ik ook last van verhoging.


Gerelateerd aan suffering

woe - ailing - abide - bear - carry out - endure - put up with - suffer - stand - carry away - afford - sustain - ail - pine away - languishmiserableness - consume - meet - allow - endure - experience - injure