Vertaling van to die

Inhoud:

Engels
Nederlands
to die, to expire, to pass away {ww.}
sterven
overlijden 
versmachten
verscheiden
doodgaan

I die
you die
we die

ik sterf
jij sterft
wij sterven
» meer vervoegingen van sterven

People die every day.
Er sterven dagelijks mensen.
All men must die.
Alle mensen moeten sterven.
to become flat, to die, to pall {ww.}
versterven

I die
you die
we die

ik versterf
jij versterft
wij versterven
» meer vervoegingen van versterven

to break, to break down, to conk out, to die, to fail, to give out, to give way, to go, to go bad {ww.}
uitfloepen

I die
you die
we die

ik floep uit
jij floept uit
wij floepen uit
» meer vervoegingen van uitfloepen

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
doodvallen

I die
you die
we die

ik val dood
jij valt dood
wij vallen dood
» meer vervoegingen van doodvallen

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
doodblijven

I die
you die
we die

ik blijf dood
jij blijft dood
wij blijven dood
» meer vervoegingen van doodblijven

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
overgaan

I die
you die
we die

ik ga over
jij gaat over
wij gaan over
» meer vervoegingen van overgaan

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
sterven
overlijden
creperen
inslapen
versmachten
kapotgaan
heengaan
verscheiden
verrekken
peigeren
ontslapen
insluimeren
expireren

I die
you die
we die

ik sterf
jij sterft
wij sterven
» meer vervoegingen van sterven

Good people die every day.
Er sterven dagelijks goede mensen.
I want to go to heaven, but I don't want to die to get there!
Ik wil naar de hemel gaan, maar ik wil niet sterven om er te geraken!
to break, to break down, to conk out, to die, to fail, to give out, to give way, to go, to go bad {ww.}
afspringen
afslaan

I die
you die
we die

ik spring af
jij springt af
wij springen af
» meer vervoegingen van afspringen

to break, to break down, to conk out, to die, to fail, to give out, to give way, to go, to go bad {ww.}
weigeren

I die
you die
we die

ik weiger
jij weigert
wij weigeren
» meer vervoegingen van weigeren

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
vergaan

I die
you die
we die

ik verga
jij vergaat
wij vergaan
» meer vervoegingen van vergaan

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
creperen

I die
you die
we die

ik crepeer
jij crepeert
wij creperen
» meer vervoegingen van creperen

to buy the farm, to cash in one's chips, to choke, to conk, to croak, to decease, to die, to drop dead, to exit, to expire, to give-up the ghost, to go, to kick the bucket, to pass, to pass away, to perish, to pop off, to snuff it {ww.}
doodgaan

I die
you die
we die

ik ga dood
jij gaat dood
wij gaan dood
» meer vervoegingen van doodgaan


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I want to die with Getter Jaani.

Ik wil met Getter Jaani sterven.

If I die, I want to die a virgin.

Als ik sterf, wil ik als maagd sterven.

Were I to die, who would look after my children?

Als ik zou overlijden, wie zou er dan voor mijn kinderen zorgen?

It is better to live rich, than to die rich.

Het is beter rijk te leven, dan rijk te sterven.

I always thought that having a heart attack was the way nature told you to die.

Ik dacht altijd dat een hartaanvaal de manier was waarop de natuur je vertelt dat je moet sterven.

I want to go to heaven, but I don't want to die to get there!

Ik wil naar de hemel gaan, maar ik wil niet sterven om er te geraken!