Betekenis van:
springen

springen
Werkwoord
 • zich door een afzet met de voeten of poten met kracht in de lucht verheffen
"over een hek springen"
"op de tafel springen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

springen
Werkwoord
 • opeens veranderen
"op groen springen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

springen
Werkwoord
 • paren (mannelijke dieren)
"de bok springt op de vrouwtjes"

Hyperoniemen

Hyponiemen

springen
Werkwoord
 • na zich tegen de zwaartekracht afgezet te hebben een korte vrije val door de lucht maken
"Hij sprong over de greppel."
springen
Werkwoord
 • traanvocht veroorzaken
"De tranen sprongen hem in de ogen."
springen
Werkwoord
 • plotseling breken of uit elkaar barsten
"Door aanraking met de vlam sprong het glas in duizend stukken."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ik heb de man zien springen.
 2. Tom pleegde zelfmoord door van een brug af te springen.
 3. Klasse D Drijvende artikelen voor actief gebruik, d.w.z. klimmen, springen en dergelijke.
 4. uitrustingstukken speciaal ontworpen voor parachutisten die van grote hoogte springen (bijvoorbeeld pakken, speciale helmen, ademhalingssystemen, navigatieapparatuur).
 5. de toewijzing en nominering van capaciteit om doeltreffend om te springen met onderling afhankelijke fysieke loop-flows;
 6. de toewijzing en nominering van capaciteit om doeltreffend om te springen met onderling afhankelijke fysieke loop-flows;
 7. De hoogte is een cruciaal aspect van de leefruimte, en alle niet-menselijke primaten dienen de gelegenheid te hebben om te klimmen, te springen en op een hoge tak plaats te nemen.
 8. Hoewel zij over diepten springen als er structuren voorhanden zijn die dat mogelijk maken, verkiezen zij zich lopend over of bengelend aan horizontale en diagonale takken of touwbruggen voort te bewegen.
 9. De leefruimte van niet-menselijke primaten moet hen in staat stellen tot zoveel gedragsmogelijkheden als mogelijk, dient hun een gevoel van zekerheid te verschaffen en moet een aangepaste complexe omgeving bieden waarin het dier kan rennen, lopen, klimmen en springen.
 10. Dat betekent dat de Commissie dus niet kan instemmen met het argument dat de Franse staat gegronde redenen had om financieel bij te springen omdat de reders zich onttrekken aan de op hen rustende wettelijke verplichting om hun werknemers een minimumloon te garanderen, ook wanneer zij volgens het deelloonstelsel worden betaald.
 11. (…) Laatste bijzonderheid die niet in de teksten is opgenomen, maar uit de praktijk blijkt: indien nodig kan het bedrijf als laatste redmiddel rekenen op voorschotten van de staat, die dient bij te springen in gevallen die belangrijk zijn voor de nationale economie en het collectieve erfgoed. Deze voorschotten dienen in principe te worden terugbetaald. (...)
 12. De hoogte van de roeststokken dient te worden bijgesteld in het licht van het gedrag van de vogels, dit wil zeggen nadat is gecontroleerd hoe makkelijk het voor de dieren is om plaats te nemen op de roeststokken, deze te verlaten en van de ene stok op de andere springen.
 13. In het bijzonder moet ervoor gezorgd worden dat de naad of het hoogteverschil tussen laadvloer en laadbrug of -klep of tussen laadbrug of -klep en vloer van de losplaats niet zo groot is dat de dieren gedwongen worden te springen, dan wel gevaar lopen uit te glijden of te struikelen.”;
 14. „speeltoestel” voor huishoudelijk gebruik bestemd speelgoed waarvan de draagstructuur tijdens het spelen op dezelfde plaats blijft staan en dat bestemd is om kinderen een van de volgende activiteiten te laten verrichten: klimmen, springen, schommelen, glijden, slingeren, ronddraaien, kruipen of een combinatie daarvan; 22.
 15. De leefruimte dient het dier de gelegenheid te bieden een zo breed mogelijk gedragsrepertoire tot uiting te brengen. Zij dient het ook een gevoel van veiligheid te bieden en een milieu te vormen dat voldoende complex is om het de kans te geven te lopen, te rennen, te klimmen en te springen.