Vertaling van holding

Inhoud:

Engels
Nederlands
holding, keeping, retention {zn.}
holding
custody, grip, holding, storage {zn.}
houding  [v]
manieren
gedrag  [o]
holding, keeping, retention {zn.}
holding
holding, keeping, retention {zn.}
retentie
to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
bijhouden
vasthouden

I am holding

to keep, to hold, to maintain {ww.}
aanhouden
behouden
bewaren
handhaven
blijven 

I am holding

to occupy, to take, to engage, to fill, to hold, to involve {ww.}
bekleden 
beslaan 
bezetten 
bezig houden
in beslag nemen

I am holding

to cause, to cause to take place, to hold, to organize, to provoke, to stage {ww.}
beleggen 
houden
teweegbrengen
uitschrijven

I am holding

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
van mening zijn 
vinden 

I am holding

to halt, to stop, to end, to hold, to obstruct, to stem, to stay, to stall, to arrest {ww.}
aanhouden 
keren
stilleggen
stilzetten
stoppen 
stuiten

I am holding

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
fiatteren
goedvinden
sanctioneren
goedkeuren
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
accorderen
stroken
bijeenpassen
rijmen
kloppen 

I am holding

to keep, to hold, to maintain {ww.}
houden
blijven 

I am holding

to hold, to contain, to admit {ww.}
bevatten 
houden
inhouden
vervatten

I am holding

to keep, to hold, to maintain {ww.}
aanhouden
blijven 

I am holding

to comprise, to contain, to include, to hold {ww.}
behelzen 
bevatten 
inhouden

I am holding

to continue, to hold, to last {ww.}
aanhouden 

I am holding

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
accorderen
bijvallen
schragen
aansluiten
onderschrijven
ondersteunen
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
stroken
bijeenpassen
rijmen
kloppen 

I am holding

to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
tot een overeenkomst komen
stroken
het eens worden
rijmen
overeenstemmen
kloppen 
bijeenpassen
accorderen
to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
overeenstemmen
het eens zijn
samengaan
accorderen
stroken
bijeenpassen
rijmen
kloppen 

I am holding

belongings, holding, property {zn.}
huizenbezit
belongings, holding, property {zn.}
propriëteit
eigendom [m] (de ~)
bezitting [v] (de ~)
belongings, holding, property {zn.}
goederen (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Xueyou is holding a map of China.

Xueyou heeft een kaart van China vast.

Why are you holding my hands?

Waarom hou je mijn handen vast?

He was holding a large box in his arms.

Hij had een grote doos in zijn armen.

You are holding my hand in that picture.

Je houdt m'n hand vast op die foto.

The man all in red was holding a gun.

De man die volledig in het rood was gekleed hield een pistool vast.

You cannot kill yourself by holding your breath.

Ge kunt uzelf niet doden door de adem in te houden.

Nothing seems so tender to me as an old couple walking down the street holding hands.

Niets lijkt me tederder dan een oud koppel dat hand in hand door de straat wandelt.


Gerelateerd aan holding

keeping - retention - custody - grip - storage - hang onto - hold - retain - keep - maintain - have - occupy - take - engage - filldeferment - foul - keep - bear on - evaluate - approximate - allow - work - go - believe - agree - entity - possession