Vertaling van ordered

Inhoud:

Engels
Nederlands
to be in command, to command, to order {ww.}
commanderen
aanvoeren
bevelen
het bevel voeren

I ordered
you ordered
he/she/it ordered

ik commandeerde
jij commandeerde
hij/zij/het commandeerde
» meer vervoegingen van commanderen

to book, to order, to procure {ww.}
bestellen 
aanvragen 

I ordered
you ordered
he/she/it ordered

ik bestelde
jij bestelde
hij/zij/het bestelde
» meer vervoegingen van bestellen

Let's order Chinese takeout.
Laten we Chinees bestellen.
Are you ready to order now?
Bent u nu klaar om te bestellen?
to arrange, to put in order, to tidy, to categorize, to collate, to order, to sort {ww.}
inrichten
schikken 
regelen 
opruimen
ruimen 
terechtbrengen

I ordered
you ordered
he/she/it ordered

ik richtte in
jij richtte in
hij/zij/het richtte in
» meer vervoegingen van inrichten

to command, to order, to tell, to dictate {ww.}
verordenen
gelasten 
bevelen
sommeren
voorschrijven

I ordered
you ordered
he/she/it ordered

ik verordende
jij verordende
hij/zij/het verordende
» meer vervoegingen van verordenen

coherent, consistent, logical, ordered {bn.}
overzichtelijk
coherent, consistent, logical, ordered {bn.}
principieel
beginselvast
coherent, consistent, logical, ordered {bn.}
consequent

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I ordered two hamburgers.

Ik heb twee hamburgers besteld.

He ordered them to release the prisoners.

Hij beval hen om de gevangenen vrij te laten.

I ordered those books from Germany.

Ik heb deze boeken in Duitsland besteld.

I ordered a pizza on the phone.

Ik heb telefonisch een pizza besteld.

The king ordered that the prisoner should be set free.

De koning gaf het bevel dat de gevangene vrijgelaten moest worden.


Gerelateerd aan ordered

be in command - command - order - book - procure - arrange - put in order - tidy - categorize - collate - sort - tell - dictate - coherent - consistentcleanly - buckram