Vertaling van to register

Inhoud:

Engels
Nederlands
to register {ww.}
aangeven 

I register
you register
we register

ik geef aan
jij geeft aan
wij geven aan
» meer vervoegingen van aangeven

to register {ww.}
aangeven 

I register
you register
we register

ik geef aan
jij geeft aan
wij geven aan
» meer vervoegingen van aangeven

to express, to put, to register {ww.}
uitdrukken
verwoorden
uitspreken
uiten
opperen
betuigen

I register
you register
we register

ik druk uit
jij drukt uit
wij drukken uit
» meer vervoegingen van uitdrukken

I don't like it when mathematicians who know much more than I do can't express themselves explicitly.
Ik hou er niet van als wiskundigen die veel meer weten dan ik hun gedachten niet duidelijk kunnen uitdrukken.
to record, to register, to enrol, to keep {ww.}
boeken
registreren
vastleggen
aantekenen 

I register
you register
we register

ik boek
jij boekt
wij boeken
» meer vervoegingen van boeken

We can record the past and present.
We kunnen het verleden en het heden registreren.
I keep old books with care.
Ik bewaar oude boeken met zorg.
to cross-file, to register {ww.}
archiveren

I register
you register
we register

ik archiveer
jij archiveert
wij archiveren
» meer vervoegingen van archiveren

to read, to record, to register, to show {ww.}
patenteren

I register
you register
we register

ik patenteer
jij patenteert
wij patenteren
» meer vervoegingen van patenteren

to file, to register {ww.}
registreren

I register
you register
we register

ik registreer
jij registreert
wij registreren
» meer vervoegingen van registreren

to file, to register {ww.}
neerleggen
deponeren

I register
you register
we register

ik leg neer
jij legt neer
wij leggen neer
» meer vervoegingen van neerleggen

to read, to record, to register, to show {ww.}
inspreken

I register
you register
we register

ik spreek in
jij spreekt in
wij spreken in
» meer vervoegingen van inspreken

to file, to register {ww.}
notificeren

I register
you register
we register

ik notificeer
jij notificeert
wij notificeren
» meer vervoegingen van notificerenGerelateerd aan to register

register - express - put - record - enrol - keep - cross-file - read - show - filehive away - circumvent - get down - enrol - record - file