Vertaling van to try

Inhoud:

Engels
Nederlands
to judge, to rule, to try, to adjudge, to adjudicate {ww.}
vonnissen
oordelen
beoordelen 
berechten

I try
you try
we try

ik vonnis
jij vonnist
wij vonnissen
» meer vervoegingen van vonnissen

to aim, to attempt, to endeavour, to try, to bother, to exert, to strain, to strive {ww.}
streven
zich inspannen
pogen

I try
you try
we try

ik streef
jij streeft
wij streven
» meer vervoegingen van streven

I hope all but one of your dreams come true, so you always have something to strive for.
Ik hoop dat al je dromen uitkomen, op één na, zodat je steeds iets hebt om na te streven.
to attempt, to test, to try, to pilot, to prove, to sample, to assay {ww.}
proberen
passen
uitproberen 
toetsen
aanpassen 
beproeven 

I try
you try
we try

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's try something.
Laat ons iets proberen.
I will try again.
Ik zal opnieuw proberen.
to try {ww.}
kwellen

I try
you try
we try

ik kwel
jij kwelt
wij kwellen
» meer vervoegingen van kwellen

to try, to try on {ww.}
aanpassen

I try
you try
we try

ik pas aan
jij past aan
wij passen aan
» meer vervoegingen van aanpassen

to try, to try on {ww.}
passen

I try
you try
we try

ik pas
jij past
wij passen
» meer vervoegingen van passen

to adjudicate, to judge, to try {ww.}
arbitreren

I try
you try
we try

ik arbitreer
jij arbitreert
wij arbitreren
» meer vervoegingen van arbitreren

to assay, to attempt, to essay, to seek, to try {ww.}
proberen
zien
pogen
trachten
beproeven

I try
you try
we try

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's give it one more try.
Laten we het nog eens proberen.
This time I will try it.
Deze keer zal ik het proberen.
to essay, to examine, to prove, to test, to try, to try out {ww.}
proberen
uitproberen
toetsen
uittesten
testen

I try
you try
we try

ik probeer
jij probeert
wij proberen
» meer vervoegingen van proberen

Let's try and swim against the current.
Laten we tegen de stroom in proberen te zwemmen.
to strain, to stress, to try {ww.}
beproeven

I try
you try
we try

ik beproef
jij beproeft
wij beproeven
» meer vervoegingen van beproeven

to adjudicate, to judge, to try {ww.}
jureren

I try
you try
we try

ik jureer
jij jureert
wij jureren
» meer vervoegingen van jureren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom wants to try this on.

Tom wil dit passen.

Tom decided to try sleeping without a pillow.

Tom besloot om zonder kussen proberen te slapen.

If you want to try it, go ahead and try it.

Als je het wil proberen, ga je gang en probeer het.


Gerelateerd aan to try

judge - rule - try - adjudge - adjudicate - aim - attempt - endeavour - bother - exert - strain - strive - test - pilot - provehinder - assume - evaluate - act - work - essay