Betekenis van:
schaffen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. We zouden de doodstraf af moeten schaffen.
 2. Tijdens de desbetreffende periode aan te schaffen materiaal
 3. De Ierse autoriteiten zijn nu voornemens de tijdcharterbeperking af te schaffen.
 4. Volgens de richtlijn diende Zweden alle monopolierechten voor omroeptransmissiediensten tegen 24 juli 2003 af te schaffen.
 5. Wijziging en toepassing van de wet inzake belangenverstrengeling teneinde alle mogelijkheden van belangen bij ambtenaren af te schaffen.
 6. Ook heeft FSO de functieverdeling veranderd door bepaalde functies te concentreren en overbodige functies af te schaffen.
 7. door een accu gevoede koelapparaten die via een afzonderlijk aan te schaffen wissel/gelijkstroomomzetter op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten;
 8. Duitsland neemt alle nodige maatregelen om de in artikel 1 genoemde steunregeling vanaf 30 september 2006 af te schaffen.
 9. De lening is verstrekt teneinde PZL Wrocław in staat te stellen de noodzakelijke machines voor het productieproces aan te schaffen.
 10. Voorwaarden vaststellen voor een effectieve sociale dialoog, onder meer door de restrictieve bepalingen inzake de werking van de vakbonden af te schaffen en vakbondsrechten te eerbiedigen.
 11. Het is verboden de volgende producten aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren vanuit Birma/Myanmar naar de Gemeenschap:
 12. Door de prijsverlaging dankzij de met de subsidies behaalde schaalvoordelen zou het ook voor arme huishoudens mogelijk worden een decoder aan te schaffen.
 13. In hun schrijven van 30 januari 2003 hebben de Griekse autoriteiten de Commissie formeel in kennis gesteld van hun besluit beide bepalingen af te schaffen.
 14. Volgens de informatie van de Commissie hebben de Griekse autoriteiten tot dusver evenwel geen stappen ondernomen om de kwestieuze maatregelen af te schaffen.
 15. Om de kosten terug te dringen, is de onderneming voornemens om nieuwe voertuigen aan te schaffen en de verwarmings-, water- en energie-installaties te moderniseren.