Vertaling van governing

Inhoud:

Engels
Nederlands
to control, to govern, to rule, to reign {ww.}
besturen 
de scepter zwaaien
heersen
regeren 
aansturen

I am governing

to govern, to restrain, to cover, to head, to master, to be in charge, to be in charge of {ww.}
aanvoeren
besturen 
regeren 

I am governing

administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
regering [v] (de ~)
gouvernement
bestuur [o] (het ~)
The British government was angry.
De Britse regering was kwaad.
The present government has many problems.
De huidige regering heeft veel problemen.
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
gouvernement
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
ministerraad [m] (de ~)
administration, governance, governing, government, government activity {zn.}
beleid [o] (het ~)
politiek [v] (de ~)
Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.
Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.
to govern {ww.}
regering
rectie
to govern, to order, to regularise, to regularize, to regulate {ww.}
regulariseren
to govern, to rule {ww.}
regeren
to govern, to order, to regularise, to regularize, to regulate {ww.}
reglementeren
to govern, to order, to regularise, to regularize, to regulate {ww.}
regelen

I am governing

to govern, to rule {ww.}
gebieden
heersen
overheersen

I am governing