Vertaling van to get

Inhoud:

Engels
Nederlands
to get, to lead {ww.}
brengen 
voorleiden

I get
you get
we get

ik breng
jij brengt
wij brengen
» meer vervoegingen van brengen

He's talking so loudly that we're going to get in trouble.
He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.
The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic…
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen
to get {ww.}
deelachtig worden
krijgen
verkrijgen 

I get
you get
we get

ik krijg
jij krijgt
wij krijgen
» meer vervoegingen van krijgen

to arise, to commence, to get, to materialize, to start {ww.}
worden 
opkomen
ontstaan

I get
you get
we get

ik word
jij wordt
wij worden
» meer vervoegingen van worden

He'll get well soon.
Hij zal snel beter worden.
It will get warmer and warmer.
Het zal warmer en warmer worden.
to become, to get, to grow, to arise {ww.}
worden 
raken 

I get
you get
we get

ik word
jij wordt
wij worden
» meer vervoegingen van worden

What can I get rid of?
Wat kan ik kwijt raken?
I couldn't get to sleep.
Ik kon niet in slaap raken.
to fetch, to get, to pick up, to bring {ww.}
halen
gaan halen

I get
you get
we get

ik haal
jij haalt
wij halen
» meer vervoegingen van halen

She asked her husband to go and fetch some milk.
Ze vroeg haar man om melk te gaan halen.
Go and fetch Tom.
Ga Tom halen.
to buy, to procure, to get {ww.}
aanschaffen 
zich voorzien van

I get
you get
we get

ik schaf aan
jij schaft aan
wij schaffen aan
» meer vervoegingen van aanschaffen

He wants to get a new dictionary.
Hij wil zich een nieuw woordenboek aanschaffen.
to lay hold of, to pick up, to take, to get {ww.}
nemen 
vatten 
pakken
oprapen
aanvatten

I get
you get
we get

ik neem
jij neemt
wij nemen
» meer vervoegingen van nemen

You've got to take the bull by the horns!
Je moet de koe bij de horens vatten!
You must take the bull by the horns.
Je moet de koe bij de horens vatten.
to acquire, to get, to obtain, to gain, to secure {ww.}
verkrijgen 
verwerven
behalen 
buitmaken

I get
you get
we get

ik verkrijg
jij verkrijgt
wij verkrijgen
» meer vervoegingen van verkrijgen

Where can I obtain a map of Europe?
Waar kan ik een kaart van Europa verkrijgen?
to arrive, to get, to end up {ww.}
aankomen 
arriveren 

I get
you get
we get

ik kom aan
jij komt aan
wij komen aan
» meer vervoegingen van aankomen

The letter will arrive tomorrow.
De brief zal morgen aankomen.
I want to know when my baggage is going to arrive.
Ik wil weten wanneer mijn bagage zal aankomen.
to accomplish, to attain, to get, to reach, to achieve, to arrive at {ww.}
bereiken 
behalen 
inhalen
reiken tot

I get
you get
we get

ik bereik
jij bereikt
wij bereiken
» meer vervoegingen van bereiken

to cause, to get, to make, to render {ww.}
doen 
laten
laten doen
maken 

I get
you get
we get

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

to buy, to get, to procure, to obtain {ww.}
aanschaffen 

I get
you get
we get

ik schaf aan
jij schaft aan
wij schaffen aan
» meer vervoegingen van aanschaffen

to provide, to deliver, to supply, to procure, to get {ww.}
uitreiken
verschaffen
verstrekken 

I get
you get
we get

ik reik uit
jij reikt uit
wij reiken uit
» meer vervoegingen van uitreiken

to have, to receive, to get, to catch {ww.}
genieten 
krijgen
ontvangen 
toucheren

I get
you get
we get

ik geniet
jij geniet
wij genieten
» meer vervoegingen van genieten

to send for, to get, to bring, to fetch {ww.}
betrekken 
halen
laten komen
ontbieden

I get
you get
we get

ik betrek
jij betrekt
wij betrekken
» meer vervoegingen van betrekkenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I managed to get in.

Het is mij gelukt om binnen te komen.

It's hard to get people to change.

Het is moeilijk om mensen te veranderen.

How are we going to get there?

Hoe gaan we daar komen?

You want to get a beating?

Wil je een pak rammel?

She wants to get a driver's license.

Ze wou een rijbewijs halen.

We managed to get some foreign stamps.

We slaagden erin enkele buitenlandse postzegels te bemachtigen.

I don't want to get divorced.

Ik wil niet scheiden.

He can't afford to get married.

Hij kan het zich niet veroorloven om te trouwen.

He wants to get a new dictionary.

Hij wil zich een nieuw woordenboek aanschaffen.

He is inclined to get mad.

Hij heeft de neiging kwaad te worden.

She decided to get married to Tom.

Ze besloot met Tom te trouwen.

I didn't want to get up early.

Ik wilde niet vroeg opstaan.

I think it's going to get steadily hotter from now.

Ik denk dat het vanaf nu langzaamaan warmer wordt.

I don't want to get you into trouble.

Ik wil niet dat je in de problemen komt.

Tom's decision to get married surprised his family.

Tom' beslissing om te trouwen verbaasde zijn familie.


Gerelateerd aan to get

get - lead - arise - commence - materialize - start - become - grow - fetch - pick up - bring - buy - procure - lay hold of - take