Vertaling van to see

Inhoud:

Engels
Nederlands
to see, to witness {ww.}
zien 

I see
you see
we see

ik zie
jij ziet
wij zien
» meer vervoegingen van zien

Let me see.
Laat zien.
They see Dan.
Zij zien Dan.
to attend, to call on, to see, to visit {ww.}
bezoeken
opzoeken
afgaan 

I see
you see
we see

ik bezoek
jij bezoekt
wij bezoeken
» meer vervoegingen van bezoeken

I want to visit Korea.
Ik wil Korea bezoeken.
I'll visit you tomorrow.
Ik zal je morgen bezoeken.
to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I see
you see
we see

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I see
you see
we see

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 

I see
you see
we see

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to be aware of, to be conscious of, to realize, to see, to appreciate {ww.}
zich bewust zijn
zich realiseren
beseffen 

I see
you see
we see

ik besef
jij beseft
wij beseffen
» meer vervoegingen van beseffen

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
vinden 
geloven
achten 
van mening zijn 

I see
you see
we see

ik vind
jij vindt
wij vinden
» meer vervoegingen van vinden

To see is to believe.
Eerst zien, dan geloven.
We think Venice a fascinating city.
Wij vinden Venetië een fascinerende stad.
to care, to see, to take care, to worry, to be concerned, to be anxious {ww.}
zorgen
zich bekommeren
zorg dragen
bezorgd zijn

I see
you see
we see

ik zorg
jij zorgt
wij zorgen
» meer vervoegingen van zorgen

I will take care of the flowers.
Ik zal voor de bloemen zorgen.
You should take care of your sick mother.
Jullie moeten voor jullie zieke moeder zorgen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm happy to see you.

Ik ben blij je te zien.

Henry wants to see you.

Henry wilt je zien.

To see is to believe.

Eerst zien, dan geloven.

I'm pleased to see you.

Ik ben blij je te zien.

I'm happy to see you again.

Ik ben blij je weer te zien.

I'd like to see my son.

Ik zou mijn zoon willen zien.

He is impatient to see you.

Hij is ongeduldig om jou te zien.

It's always a pleasure to see you.

Het is altijd een genoegen om je te zien.

I hope to see you soon.

Ik hoop je snel te zien.

I'm going to see him tomorrow.

Ik zal hem morgen zien.

He wants to see us again.

Hij wil ons weerzien.

Tom hopes to see you in October.

Tom hoopt je in oktober te zien.

I'm glad to see you back.

Het doet mij plezier dat ge terug zijt.

Let's climb that mountain to see it.

Laten we die berg beklimmen om het te zien.

I want to see the movie.

Ik wil de film zien.


Gerelateerd aan to see

see - witness - attend - call on - visit - consider - deem - look - regard - view - watch - account - take into account - ponder - reflect