Vertaling van to set

Inhoud:

Engels
Nederlands
to determine, to fix, to decide, to set, to settle {ww.}
nauwkeurig bepalen
determineren

I set
you set
we set

ik determineer
jij determineert
wij determineren
» meer vervoegingen van determineren

to affix, to attach, to determine, to fasten, to fix, to make fast, to secure, to set, to stick, to appoint {ww.}
vaststellen 
vastmaken 
tuigeren
fixeren
bevestigen 
bepalen 

I set
you set
we set

ik stel vast
jij stelt vast
wij stellen vast
» meer vervoegingen van vaststellen

to typeset, to compose, to set {ww.}
zetten 

I set
you set
we set

ik zet
jij zet
wij zetten
» meer vervoegingen van zetten

We set out traps for catching cockroaches.
We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.
to lay down, to place, to put, to put down, to lay, to set {ww.}
doen 
zetten 
stellen
plaatsen 
steken
leggen 
stoppen 

I set
you set
we set

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

I can put things in a box.
Ik kan dingen in een doos steken.
In May, all birds lay an egg.
In mei leggen alle vogeltjes een ei.
to install, to establish, to implement, to set {ww.}
fitten
installeren 
aanleggen 

I set
you set
we set

ik fit
jij fit
wij fitten
» meer vervoegingen van fitten

to assemble, to erect, to mount, to set, to stage {ww.}
zetten 
monteren 

I set
you set
we set

ik zet
jij zet
wij zetten
» meer vervoegingen van zetten

to erect, to establish, to institute, to pitch, to raise, to set, to stand, to set up {ww.}
vestigen 
oprichten
opslaan
neerzetten

I set
you set
we set

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to go down, to set {ww.}
ondergaan

I set
you set
we set

ik onderga
jij ondergaat
wij ondergaan
» meer vervoegingen van ondergaan

to erect, to establish, to set {ww.}
inrichten
oprichten
stichten 
vestigen 

I set
you set
we set

ik richt in
jij richt in
wij richten in
» meer vervoegingen van inrichten

to locate, to place, to position, to set {ww.}
leggen 
plaatsen 
situeren
stationeren

I set
you set
we set

ik leg
jij legt
wij leggen
» meer vervoegingen van leggen

to prescribe, to set {ww.}
voorschrijven

I set
you set
we set

ik schrijf voor
jij schrijft voor
wij schrijven voor
» meer vervoegingen van voorschrijvenGerelateerd aan to set

determine - fix - decide - set - settle - affix - attach - fasten - make fast - secure - stick - appoint - typeset - compose - lay down