Vertaling van to understand

Inhoud:

Engels
Nederlands
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to understand {ww.}
begrijpen
verstaan
volgen
vatten
snappen
bevatten
weten
doorhebben

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand it.
Niemand kan het verstaan.
Even children can understand it.
Zelfs een kind kan het begrijpen.
to understand {ww.}
doorvorsen
doorgronden

I understand
you understand
we understand

ik doorvors
jij doorvorst
wij doorvorsen
» meer vervoegingen van doorvorsen

to understand {ww.}
doorzien

I understand
you understand
we understand

ik doorzie
jij doorziet
wij doorzien
» meer vervoegingen van doorzien

to interpret, to read, to translate, to understand {ww.}
begrijpen
uitleggen
interpreteren

I understand
you understand
we understand

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

This book is too difficult to understand.
Dit boek is te moeilijk te begrijpen.
His ideas are difficult to understand.
Zijn ideeën zijn moeilijk te begrijpen.
to empathise, to empathize, to sympathise, to sympathize, to understand {ww.}
verplaatsen
inleven

I understand
you understand
we understand

ik verplaats
jij verplaatst
wij verplaatsen
» meer vervoegingen van verplaatsen

to realise, to realize, to see, to understand {ww.}
realiseren
inzien
beseffen
weten

I understand
you understand
we understand

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

He could not see the joke.
Hij kon de grap er niet van inzien.
After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She wanted to understand.

Ze wilde het begrijpen.

I need someone to understand me.

Ik heb iemand nodig die mij begrijpt.

This book is too difficult to understand.

Dit boek is te moeilijk te begrijpen.

I fail to understand his true aim.

Ik begrijp niet wat zijn echte doel is.

His ideas are difficult to understand.

Zijn ideeën zijn moeilijk te begrijpen.

It was impossible to understand his questions.

Het was onmogelijk zijn vragen te begrijpen.

The reason which he gave is hard to understand.

De reden die hij gaf zijn moeilijk om te begrijpen.

To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

Verbaasd zijn, zich verwonderen, is beginnen te begrijpen.

English is too difficult for me to understand.

Engels is voor mij te moeilijk om te begrijpen.

She needs someone who is able to understand her.

ze heeft iemand nodig die haar kan begrijpen.

It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.

Het vereist wijsheid om wijsheid te verstaan: muziek is niets wanneer het publiek doof is.

Wisdom is necessary to understand wisdom: music does not exist to a deaf audience.

Wijsheid is nodig om wijsheid te verstaan: muziek bestaat niet voor een doof publiek.

I do not support the theory that one has to study Latin in order to understand English better.

Ik ben geen aanhanger van de theorie dat je Latijn moet leren om Engels beter te begrijpen.