Vertaling van in my view

Inhoud:

Engels
Nederlands
in my opinion, in my view, to my thinking {bw.}
mijns inziens
to watch, to view, to witness {ww.}
toeschouwer zijn
toeschouwen

I view
you view
we view

ik schouw toe
jij schouwt toe
wij schouwen toe
» meer vervoegingen van toeschouwen

to consider, to deem, to look, to regard, to view, to watch, to see {ww.}
kijken 
bekijken 
toezien
toekijken
schouwen
kijken naar
blikken

I view
you view
we view

ik kijk
jij kijkt
wij kijken
» meer vervoegingen van kijken

Let's watch TV.
Laten we TV kijken.
I'd like to watch TV.
Ik zou graag tv kijken.
to consider, to contemplate, to envisage, to look at, to regard, to view {ww.}
beschouwen 

I view
you view
we view

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to consider, to reckon, to regard, to see, to view {ww.}
zien
houden
beschouwen
aanmerken
bevinden
achten
schatten
oordelen

I view
you view
we view

ik zie
jij ziet
wij zien
» meer vervoegingen van zien

Let's see who can hold out the longest.
Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
Let me see.
Laat zien.
to catch, to see, to take in, to view, to watch {ww.}
uitkijken
afkijken

I view
you view
we view

ik kijk uit
jij kijkt uit
wij kijken uit
» meer vervoegingen van uitkijken

to consider, to reckon, to regard, to see, to view {ww.}
reflecteren

I view
you view
we view

ik reflecteer
jij reflecteert
wij reflecteren
» meer vervoegingen van reflecteren


Gerelateerd aan in my view

in my opinion - to my thinking - watch - view - witness - consider - deem - look - regard - see - contemplate - envisage - look at - reckon - catchbelieve - consider - react