Vertaling van committed

Inhoud:

Engels
Nederlands
to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
doen 
maken 
uitvoeren 
uitrichten
uitbrengen
bedrijven 
aanmaken 

I committed
you committed
he/she/it committed

ik deed
jij deed
hij/zij/het deed
» meer vervoegingen van doen

It's better to do nothing than to do something poorly.
Beter niets doen, dan een fout te maken.
Don't make me do it again.
Zorg ervoor dat ik het niet nog eens moet doen.
attached, committed {bn.}
gebonden
attached, committed {bn.}
geëngageerd
dedicated, committed, devoted {bn.}
toegewijd
toegedaan
to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
wijden

I committed
you committed
he/she/it committed

ik wijdde
jij wijdde
hij/zij/het wijdde
» meer vervoegingen van wijden

to commit, to invest, to place, to put {ww.}
plaatsen
uitzetten

I committed
you committed
he/she/it committed

ik plaatste
jij plaatste
hij/zij/het plaatste
» meer vervoegingen van plaatsen

I can place the palms of my hands on the floor without bending my knees.
Ik kan mijn handpalmen op de vloer plaatsen zonder mijn knieën te buigen.
to commit, to invest, to place, to put {ww.}
vastleggen
vastzetten

I committed
you committed
he/she/it committed

ik legde vast
jij legde vast
hij/zij/het legde vast
» meer vervoegingen van vastleggen

to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
aanbevelen
bevelen
toevertrouwen

I committed
you committed
he/she/it committed

ik beval aan
jij beval aan
hij/zij/het beval aan
» meer vervoegingen van aanbevelen

to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
wijden

I committed
you committed
he/she/it committed

ik wijdde
jij wijdde
hij/zij/het wijdde
» meer vervoegingen van wijden

to commit, to perpetrate, to pull {ww.}
plegen
begaan
bedrijven

I committed
you committed
he/she/it committed

ik pleegde
jij pleegde
hij/zij/het pleegde
» meer vervoegingen van plegen

She's trying to commit suicide.
Ze probeert zelfmoord te plegen.
He's trying to commit suicide.
Hij probeert zelfmoord te plegen.
to commit, to invest, to place, to put {ww.}
beleggen

I committed
you committed
he/she/it committed

ik belegde
jij belegde
hij/zij/het belegde
» meer vervoegingen van beleggen

He can invest a million yen in stocks.
Hij kan een miljoen yen beleggen.
to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
bekleden

I committed
you committed
he/she/it committed

ik bekleedde
jij bekleedde
hij/zij/het bekleedde
» meer vervoegingen van bekleden

to commit, to consecrate, to dedicate, to devote, to give {ww.}
geven
inzetten

I committed
you committed
he/she/it committed

ik gaf
jij gaf
hij/zij/het gaf
» meer vervoegingen van geven

to commit, to invest, to place, to put {ww.}
investeren

I committed
you committed
he/she/it committed

ik investeerde
jij investeerde
hij/zij/het investeerde
» meer vervoegingen van investeren


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She committed a crime.

Ze heeft een misdaad begaan.

The man committed murder.

De man heeft een moord gepleegd.

Tom committed suicide by taking poison.

Tom pleegde zelfmoord door vergif te drinken.

Tom committed suicide by jumping off a bridge.

Tom pleegde zelfmoord door van een brug af te springen.


Gerelateerd aan committed

act - do - make - perform - carry out - commit - form - reach - render - work - wage - attached - dedicated - devoted - consecratedependant - motivated - work - domiciliate - commit - pass on - instal - exert - pass