Betekenis van:
wegnemen

wegnemen
Werkwoord
 • iets niet langer aanwezig doen zijn
"Zij hadden getracht de rammelaar weg te nemen, maar het kind zette het op een brullen."
wegnemen
Werkwoord
 • stelen
"een bureaulamp wegnemen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. de resterende belemmeringen voor grensoverschrijdende activiteiten wegnemen;
 2. het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van opzegbare overeenkomsten;
 3. Wegnemen van onzekerheid door de spoedige goedkeuring van hangende wetgeving.
 4. Tijdens de voorproef, na het wegnemen van de proefvlam, branden de proefstukken gedurende < 5 min.
 5. De opmerkingen van de Noorse autoriteiten hebben deze twijfels niet kunnen wegnemen.
 6. Strafbare feiten in verband met het wegnemen van organen of weefsel zonder machtiging of toestemming
 7. Het wegnemen van jongen uit een kolonie veroorzaakt leed bij moeder en kind.
 8. Belemmeringen van het recht van vestiging en het vrij verrichten van grensoverschrijdende diensten wegnemen.
 9. Daarom is de Commissie van oordeel dat de afstoting de mededingingsbezwaren op deze markt zal wegnemen.
 10. Het wegnemen van fysieke tekortkomingen en de sanering van […] stadswijken zijn urgente communautaire beleidsprioriteiten.
 11. Wegnemen van onduidelijkheden in de wet met betrekking tot belediging, laster en smaad.
 12. het wegnemen van wettelijke belemmeringen, handelsbelemmeringen en andere onnodige belemmeringen voor de mededinging;
 13. Alle beperkingen voor uit de Europese Unie afkomstige buitenlandse directe investeringen in alle economische sectoren wegnemen.
 14. het belang van het wegnemen van administratieve belemmeringen voor investeringen in infrastructuur en productiecapaciteit.
 15. Belemmeringen van het recht van vestiging en het vrij verrichten van grensoverschrijdende diensten verder wegnemen.