Vertaling van head off

Inhoud:

Engels
Nederlands
to precede, to head, to lead {ww.}
voorafgaan
voorgaan
voorlopen
vooropgaan

I head
you head
we head

ik ga vooraf
jij gaat vooraf
wij gaan vooraf
» meer vervoegingen van voorafgaan

to direct, to guide, to manage, to steer, to conduct, to drive, to head, to lead, to refer {ww.}
besturen 
sturen
richten 
mennen
dirigeren

I head
you head
we head

ik bestuur
jij bestuurt
wij besturen
» meer vervoegingen van besturen

Did your uncle let you drive his car?
Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
You cannot be too careful when you drive a car.
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
to govern, to restrain, to cover, to head, to master, to be in charge, to be in charge of {ww.}
aanvoeren
besturen 
regeren 

I head
you head
we head

ik voer aan
jij voert aan
wij voeren aan
» meer vervoegingen van aanvoeren

to conduct, to direct, to guide, to head, to lead, to drive, to show the way {ww.}
de weg wijzen
leiden
geleiden
rondleiden

I head
you head
we head

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

to head {ww.}
aanhouden

I head
you head
we head

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to head, to lead {ww.}
aanvoeren

I head
you head
we head

ik voer aan
jij voert aan
wij voeren aan
» meer vervoegingen van aanvoeren

to head {ww.}
opgaan

I head
you head
we head

ik ga op
jij gaat op
wij gaan op
» meer vervoegingen van opgaan

to head, to lead {ww.}
leiden

I head
you head
we head

ik leid
jij leidt
wij leiden
» meer vervoegingen van leiden

to avert, to avoid, to debar, to deflect, to fend off, to forefend, to forfend, to head off, to obviate, to stave off, to ward off {ww.}
voorkomen
vermijden
verhoeden
afwenden
No one can avert death.
Niemand kan de dood vermijden.
You really ought to think before you open your mouth, you'd avoid a lot of misunderstandings that way.
Je zou echt eens moeten beginnen denken voor je jouw mond open doet, je zou op die manier veel misverstanden kunnen vermijden.
to avert, to avoid, to debar, to deflect, to fend off, to forefend, to forfend, to head off, to obviate, to stave off, to ward off {ww.}
afweren
to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I head
you head
we head

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
vestigen

I head
you head
we head

ik vestig
jij vestigt
wij vestigen
» meer vervoegingen van vestigen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
stevenen

I head
you head
we head

ik steven
jij stevent
wij stevenen
» meer vervoegingen van stevenen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
sturen

I head
you head
we head

ik stuur
jij stuurt
wij sturen
» meer vervoegingen van sturen

to channelise, to channelize, to direct, to guide, to head, to maneuver, to manoeuver, to manoeuvre, to point, to steer {ww.}
loodsen

I head
you head
we head

ik loods
jij loodst
wij loodsen
» meer vervoegingen van loodsenGerelateerd aan head off

precede - head - lead - direct - guide - manage - steer - conduct - drive - refer - govern - restrain - cover - master - be in chargego - head - act - keep - keep away - bear down on - direct - control - accompany