Vertaling van making

Inhoud:

Engels
Nederlands
making, manifacture {zn.}
vervaardiging [v]
fabricage [v]
fabricatie [v]
aanmaak [m]
making, manifacture, acting, formation, performance {zn.}
gedoe
vervaardiging
aanmaak
to bear down, to make {ww.}
koersen
stevenen
afstevenen

I am making

to cause, to get, to make, to render {ww.}
doen 
laten
laten doen
maken 

I am making

to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
maken 
aanmaken 
bedrijven 
doen 
uitbrengen
uitrichten
uitvoeren 

I am making

to ca-ca, to crap, to defecate, to make, to shit, to stool, to take a crap, to take a shit {ww.}
poepen
beren
bouten
kakken
keutelen
ontlasten
schijten
uitpoepen
uitschijten
drukken
uitkakken
afgaan

I am making

to get, to make {ww.}
lospeuteren

I am making

to cause, to do, to make {ww.}
kweken

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
metselen

I am making

to create, to make {ww.}
creëren

I am making

to make, to score, to seduce {ww.}
bekoren

I am making

to create, to make, to produce {ww.}
aanmaken

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
timmeren

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
bebouwen

I am making

to cause, to do, to make {ww.}
plegen

I am making

to cook, to fix, to make, to prepare, to ready {ww.}
prepareren

I am making

to establish, to lay down, to make {ww.}
neervlijen

I am making

to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
doen
opbrengen

I am making

to establish, to lay down, to make {ww.}
afleggen

I am making

to give, to have, to hold, to make, to throw {ww.}
voeren
houden

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
bouwen

I am making

to create, to make {ww.}
aanrichten

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
aanleggen
leggen

I am making

to arrive at, to attain, to gain, to hit, to make, to reach {ww.}
bereiken

I am making

to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
verdienen
We work to earn money.
We werken om geld te verdienen.
He has only one aim in life, to make money.
Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.
to establish, to lay down, to make {ww.}
afperken
vastleggen
to make, to score, to seduce {ww.}
veroveren
to cause, to do, to make {ww.}
veroorzaken
leiden
teweegbrengen
What trouble can she cause?
Welke moeilijkheden kan zij veroorzaken?
I don't want to cause a panic.
Ik wil geen paniek veroorzaken.
to make, to score, to seduce {ww.}
versieren
to create, to make, to produce {ww.}
creëren
scheppen
You see, humans don't create time; if we did we'd never run out of it.
Weet je, mensen creëren geen tijd; als we dat wel deden, zou het nooit opraken.
The director of the school wants to close the canteen and create a new recreation room for the students.
De directeur van de school wil de kantine sluiten en een nieuwe recreatieruimte creëren voor de studenten.
to make, to make water, to micturate, to pass water, to pee, to pee-pee, to piddle, to piss, to puddle, to relieve oneself, to spend a penny, to take a leak, to urinate, to wee, to wee-wee {ww.}
piesen
pissen
sassen
urineren
wateren
plassen
zeiken

I am making


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He's afraid of making mistakes.

Hij is bang fouten te maken.

Mom is making a cake.

Mama is een taart aan het maken.

He is afraid of making mistakes.

Hij is bang fouten te maken.

Stop it! You're making her feel uncomfortable!

Hou op! Je brengt haar in verlegenheid!

Don't be afraid of making mistakes.

Wees niet bang om fouten te maken.

My hobby is making model planes.

Mijn hobby is modelvliegtuigjes bouwen.

He knows the art of making friends.

Hij verstaat de kunst om vrienden te maken.

I'm sorry for making you cry.

Het spijt me dat ik je aan het huilen heb gemaakt.

Don't be afraid of making mistakes when speaking English.

Wees niet bang om fouten te maken als je Engels spreekt.

You don't need to be afraid of making mistakes.

Je hoeft niet bang te zijn om fouten te maken.

It is no use making an excuse like that.

Het heeft geen zin om zo'n smoes te gebruiken.

She used all her skills making this dish.

Om dit gerecht te maken heeft ze al haar talenten gebruikt.

Did you know he is good at making coffee?

Wist je dat hij goed koffie kan zetten?

You continue making the same mistakes time after time.

Je blijft keer op keer dezelfde fouten maken.

I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.

Ik maak verre reizen, zie vreemde landen, doe dingen die ik nooit eerder deed.