Vertaling van making

Inhoud:

Engels
Nederlands
making, manifacture {zn.}
vervaardiging [v]
fabricage [v]
fabricatie [v]
aanmaak [m]
making, manifacture, acting, formation, performance {zn.}
gedoe
vervaardiging
aanmaak
to bear down, to make {ww.}
koersen
stevenen
afstevenen

I am making

to cause, to get, to make, to render {ww.}
doen 
laten
laten doen
maken 

I am making

to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
maken 
aanmaken 
bedrijven 
doen 
uitbrengen
uitrichten
uitvoeren 

I am making

to cause, to do, to make {ww.}
kweken

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
timmeren

I am making

to make, to make water, to micturate, to pass water, to pee, to pee-pee, to piddle, to piss, to puddle, to relieve oneself, to spend a penny, to take a leak, to urinate, to wee, to wee-wee {ww.}
piesen
pissen
sassen
urineren
wateren
plassen
zeiken

I am making

to cause, to do, to make {ww.}
plegen

I am making

to cook, to fix, to make, to prepare, to ready {ww.}
prepareren

I am making

to ca-ca, to crap, to defecate, to make, to shit, to stool, to take a crap, to take a shit {ww.}
poepen
beren
bouten
kakken
keutelen
ontlasten
schijten
uitpoepen
uitschijten
drukken
uitkakken
afgaan

I am making

to get, to make {ww.}
lospeuteren

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
metselen

I am making

to create, to make {ww.}
creëren

I am making

to make, to score, to seduce {ww.}
bekoren

I am making

to create, to make, to produce {ww.}
aanmaken

I am making

to establish, to lay down, to make {ww.}
afleggen

I am making

to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
verdienen

I am making

to establish, to lay down, to make {ww.}
vastleggen
afperken

I am making

to make, to score, to seduce {ww.}
veroveren

I am making

to cause, to do, to make {ww.}
veroorzaken
teweegbrengen
leiden

I am making

to make, to score, to seduce {ww.}
versieren

I am making

to create, to make, to produce {ww.}
scheppen
creëren

I am making

to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
doen
opbrengen

I am making

to establish, to lay down, to make {ww.}
neervlijen
to give, to have, to hold, to make, to throw {ww.}
houden
voeren
That box is too small to hold all these things.
Die doos is te klein om al deze dingen te houden.
Let's see who can hold out the longest.
Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.
to build, to construct, to make {ww.}
bouwen
His plan is to build a bridge over that river.
Zijn plan is, een brug over die rivier te bouwen.
Our company is planning to build a new chemical plant in Russia.
Ons bedrijf is van plan een nieuwe chemische fabriek te bouwen in Rusland.
to create, to make {ww.}
aanrichten
to build, to construct, to make {ww.}
leggen
aanleggen
to arrive at, to attain, to gain, to hit, to make, to reach {ww.}
bereiken
You can reach me at this number.
Je kunt me op dit nummer bereiken.
If you take this bus, you will reach the village.
Als ge deze bus neemt, zult ge het dorp bereiken.
to build, to construct, to make {ww.}
bebouwen

I am making


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He's afraid of making mistakes.

Hij is bang fouten te maken.

Mom is making a cake.

Mama is een taart aan het maken.

He is afraid of making mistakes.

Hij is bang fouten te maken.

Stop it! You're making her feel uncomfortable!

Hou op! Je brengt haar in verlegenheid!

Don't be afraid of making mistakes.

Wees niet bang om fouten te maken.

My hobby is making model planes.

Mijn hobby is modelvliegtuigjes bouwen.

He knows the art of making friends.

Hij verstaat de kunst om vrienden te maken.

I'm sorry for making you cry.

Het spijt me dat ik je aan het huilen heb gemaakt.

Don't be afraid of making mistakes when speaking English.

Wees niet bang om fouten te maken als je Engels spreekt.

You don't need to be afraid of making mistakes.

Je hoeft niet bang te zijn om fouten te maken.

It is no use making an excuse like that.

Het heeft geen zin om zo'n smoes te gebruiken.

She used all her skills making this dish.

Om dit gerecht te maken heeft ze al haar talenten gebruikt.

Did you know he is good at making coffee?

Wist je dat hij goed koffie kan zetten?

You continue making the same mistakes time after time.

Je blijft keer op keer dezelfde fouten maken.

I'm making far journeys, seeing foreign countries, doing things I never did before.

Ik maak verre reizen, zie vreemde landen, doe dingen die ik nooit eerder deed.