Vertaling van showing

Inhoud:

Engels
Nederlands
to show, to indicate, to point out, to demonstrate, to display, to manifest {ww.}
laten zien
tentoonspreiden
tonen
vertonen
wijzen 
uitwijzen

I am showing

to demonstrate, to manifest, to show {ww.}
laten blijken
manifesteren

I am showing

display, exhibit, showing {zn.}
cijfermateriaal [o] (het ~)
display, exhibit, showing {zn.}
display
display, exhibit, showing {zn.}
show [m] (de ~)
display, exhibit, showing {zn.}
uitstalling [v] (de ~)
to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
aanwijzen

I am showing

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
spreken

I am showing

to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
waarmaken

I am showing

to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
uitwijzen

I am showing

to evince, to express, to show {ww.}
rondleiden

I am showing

to show {ww.}
tonen

I am showing

to show {ww.}
tentoonspreiden
getuigen
tonen

I am showing

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen

I am showing

to designate, to indicate, to point, to show {ww.}
wijzen
attenderen
Could you show me the way to the port?
Kunt u mij de weg naar de haven wijzen?
to demonstrate, to establish, to prove, to shew, to show {ww.}
bewijzen
staven
aantonen
hardmaken
Can you prove it?
Kunt u dat bewijzen?
She is trying to prove the existence of ghosts.
Zij probeert het bestaan van geesten te bewijzen.
to evince, to express, to show {ww.}
betuigen
betonen
bewijzen
to show {ww.}
vertonen
to read, to record, to register, to show {ww.}
patenteren

I am showing

to read, to record, to register, to show {ww.}
inspreken

I am showing

to demo, to demonstrate, to exhibit, to present, to show {ww.}
tentoonstellen
exposeren

I am showing

to evince, to express, to show {ww.}
uiten

I am showing

to depict, to picture, to render, to show {ww.}
afschilderen

I am showing


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Sometimes I can't help showing emotions.

Soms kan ik mijn emoties niet bedwingen.

Why haven't you been showing up to work lately?

Waarom kom je de laatste tijd niet opdagen bij je werk?