Vertaling van accepted

Inhoud:

Engels
Nederlands
accepted {bn.}
aanvaard
erkend
gangbaar
geaccepteerd
accepted {bn.}
algemeen geaccepteerd
gangbaar
to admit, to allow, to permit, to accept {ww.}
toelaten
binnenlaten

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik liet toe
jij liet toe
hij/zij/het liet toe
» meer vervoegingen van toelaten

to accede, to agree, to consent, to accept, to assent, to acquiesce, to admit {ww.}
toegeven 
toestemmen
het eens zijn
goedvinden

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik gaf toe
jij gaf toe
hij/zij/het gaf toe
» meer vervoegingen van toegeven

I interpreted your silence as consent.
Ik interpreteer je zwijgen als toestemmen.
I have to admit I was starting to feel a little sorry for myself.
Ik moet toegeven dat ik een beetje medelijden met mezelf begon te krijgen.
to accept, to receive, to accredit, to admit, to take, to take on {ww.}
accepteren 
ontvangen 
aannemen 

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik accepteerde
jij accepteerde
hij/zij/het accepteerde
» meer vervoegingen van accepteren

We accept checks.
We accepteren cheques.
I will accept his request.
Ik zal zijn verzoek accepteren.
to accept, to consent, to go for {ww.}
toestemmen
inwilligen
bewilligen

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik stemde toe
jij stemde toe
hij/zij/het stemde toe
» meer vervoegingen van toestemmen

to accept, to live with, to swallow {ww.}
verteren
verwerken

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik verteerde
jij verteerde
hij/zij/het verteerde
» meer vervoegingen van verteren

to accept, to live with, to swallow {ww.}
aanvaarden
accepteren
slikken
nemen
vreten
pikken

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik aanvaardde
jij aanvaardde
hij/zij/het aanvaardde
» meer vervoegingen van aanvaarden

I can't accept this theory.
Ik kan deze theorie niet aanvaarden.
I had no choice but to accept the offer.
Ik had geen andere keuze dan de offerte te accepteren.
to accept {ww.}
honoreren

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik honoreerde
jij honoreerde
hij/zij/het honoreerde
» meer vervoegingen van honoreren

to accept, to assume, to bear, to take over {ww.}
overnemen

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik nam over
jij nam over
hij/zij/het nam over
» meer vervoegingen van overnemen

to accept, to have, to take {ww.}
aannemen
aanvaarden
accepteren

I accepted
you accepted
he/she/it accepted

ik nam aan
jij nam aan
hij/zij/het nam aan
» meer vervoegingen van aannemen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I accepted a present from his sister.

Ik heb een geschenk aanvaard van zijn zuster.

He asked her to marry him, and she accepted.

Hij vroeg haar ten huwelijk, en ze zei ja.

I asked her to marry me and she accepted.

Ik heb haar gevraagd met mij te trouwen, en ze heeft ja gezegd.

If Tom hadn't been so insecure, he could probably have accepted Mary's love.

Indien Tom niet zo onzeker was geweest, zou hij waarschijnlijk Mary's liefde hebben aanvaard.


Gerelateerd aan accepted

admit - allow - permit - accept - accede - agree - consent - assent - acquiesce - receive - accredit - take - take on - go for - live withagree - abide - change - allow - acknowledge - adopt - have