Vertaling van making known

Inhoud:

Engels
Nederlands
to bear down, to make {ww.}
stevenen
afstevenen
koersen
to cause, to get, to make, to render {ww.}
doen 
laten
laten doen
maken 

I am making

to act, to do, to make, to perform, to carry out, to commit, to form, to reach, to render, to work, to wage {ww.}
maken 
aanmaken 
bedrijven 
doen 
uitbrengen
uitrichten
uitvoeren 

I am making

informing, making known {zn.}
mededeling [v] (de ~)
to ca-ca, to crap, to defecate, to make, to shit, to stool, to take a crap, to take a shit {ww.}
poepen
beren
bouten
kakken
keutelen
ontlasten
schijten
uitpoepen
uitschijten
drukken
uitkakken
afgaan

I am making

to get, to make {ww.}
lospeuteren

I am making

to cause, to do, to make {ww.}
kweken

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
metselen

I am making

to create, to make {ww.}
creëren

I am making

to make, to score, to seduce {ww.}
bekoren

I am making

to create, to make, to produce {ww.}
aanmaken

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
timmeren

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
bebouwen

I am making

to cause, to do, to make {ww.}
plegen

I am making

to cook, to fix, to make, to prepare, to ready {ww.}
prepareren

I am making

to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
doen
opbrengen

I am making

to create, to make, to produce {ww.}
creëren
scheppen
You see, humans don't create time; if we did we'd never run out of it.
Weet je, mensen creëren geen tijd; als we dat wel deden, zou het nooit opraken.
The director of the school wants to close the canteen and create a new recreation room for the students.
De directeur van de school wil de kantine sluiten en een nieuwe recreatieruimte creëren voor de studenten.
to establish, to lay down, to make {ww.}
neervlijen

I am making

to establish, to lay down, to make {ww.}
afleggen

I am making

to give, to have, to hold, to make, to throw {ww.}
voeren
houden

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
bouwen

I am making

to create, to make {ww.}
aanrichten

I am making

to build, to construct, to make {ww.}
aanleggen
leggen

I am making

to arrive at, to attain, to gain, to hit, to make, to reach {ww.}
bereiken

I am making

to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
verdienen
We work to earn money.
We werken om geld te verdienen.
He has only one aim in life, to make money.
Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.
to establish, to lay down, to make {ww.}
afperken
vastleggen
to make, to score, to seduce {ww.}
veroveren
to cause, to do, to make {ww.}
veroorzaken
leiden
teweegbrengen
What trouble can she cause?
Welke moeilijkheden kan zij veroorzaken?
I don't want to cause a panic.
Ik wil geen paniek veroorzaken.
to make, to score, to seduce {ww.}
versieren
to make, to make water, to micturate, to pass water, to pee, to pee-pee, to piddle, to piss, to puddle, to relieve oneself, to spend a penny, to take a leak, to urinate, to wee, to wee-wee {ww.}
piesen
pissen
sassen
urineren
wateren
plassen
zeiken

I am making


Gerelateerd aan making known

bear down - make - cause - get - render - act - do - perform - carry out - commit - form - reach - work - wage - informinglanguage - drain - obtain - accelerate - build - appoint - lead on - cater - act - process - fix - chip in - lay - take off - coordinate - arrive - accomplish - acquire - determine - come about