Vertaling van to follow

Inhoud:

Engels
Nederlands
to follow {ww.}
nagaan
volgen

I follow
you follow
we follow

ik ga na
jij gaat na
wij gaan na
» meer vervoegingen van nagaan

to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
bewandelen
bijhouden
volgen
voortvloeien
opvolgen

I follow
you follow
we follow

ik bewandel
jij bewandelt
wij bewandelen
» meer vervoegingen van bewandelen

to adopt, to espouse, to follow {ww.}
adopteren 
zich eigen maken
aannemen 

I follow
you follow
we follow

ik adopteer
jij adopteert
wij adopteren
» meer vervoegingen van adopteren

The couple decided to adopt an orphan.
Het paar besloot een wees te adopteren.
Since they had no children of their own, they decided to adopt a little girl.
Daar zij zelf geen kinderen hadden, besloten ze een klein meisje te adopteren.
to arrive afterwards, to come afterwards, to come later, to follow {ww.}
later komen
nakomen

I follow
you follow
we follow

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to follow, to travel along {ww.}
nareizen

I follow
you follow
we follow

ik reis na
jij reist na
wij reizen na
» meer vervoegingen van nareizen

to follow, to travel along {ww.}
achternarijden
narijden

I follow
you follow
we follow

ik rijd achterna
jij rijdt achterna
wij rijden achterna
» meer vervoegingen van achternarijden

to follow, to keep abreast, to keep up {ww.}
volgen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

to follow, to stick to, to stick with {ww.}
vasthouden

I follow
you follow
we follow

ik houd vast
jij houdt vast
wij houden vast
» meer vervoegingen van vasthouden

to follow {ww.}
achteraangaan

I follow
you follow
we follow

ik ga achteraan
jij gaat achteraan
wij gaan achteraan
» meer vervoegingen van achteraangaan

to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
toekijken
toezien

I follow
you follow
we follow

ik kijk toe
jij kijkt toe
wij kijken toe
» meer vervoegingen van toekijken

to follow, to trace {ww.}
overtekenen
calqueren
overhalen
overtrekken

I follow
you follow
we follow

ik overteken
jij overtekent
wij overtekenen
» meer vervoegingen van overtekenen

to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
oppassen

I follow
you follow
we follow

ik pas op
jij past op
wij passen op
» meer vervoegingen van oppassen

to follow, to take after {ww.}
navolgen
volgen
nastreven
spiegelen

I follow
you follow
we follow

ik volg na
jij volgt na
wij volgen na
» meer vervoegingen van navolgen

to follow {ww.}
achternagaan

I follow
you follow
we follow

ik ga achterna
jij gaat achterna
wij gaan achterna
» meer vervoegingen van achternagaan

to follow {ww.}
achternagaan

I follow
you follow
we follow

ik ga achterna
jij gaat achterna
wij gaan achterna
» meer vervoegingen van achternagaan

to follow, to pursue {ww.}
dekken

I follow
you follow
we follow

ik dek
jij dekt
wij dekken
» meer vervoegingen van dekken

to follow, to stick to, to stick with {ww.}
vasthouden

I follow
you follow
we follow

ik houd vast
jij houdt vast
wij houden vast
» meer vervoegingen van vasthouden

to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
nazien
nakijken

I follow
you follow
we follow

ik zie na
jij ziet na
wij zien na
» meer vervoegingen van nazien

to follow, to trace {ww.}
persecuteren
vervolgen

I follow
you follow
we follow

ik persecuteer
jij persecuteert
wij persecuteren
» meer vervoegingen van persecuteren

to follow {ww.}
nakomen

I follow
you follow
we follow

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to follow, to travel along {ww.}
volgen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

I'll follow.
Ik zal volgen.
Animals follow their instincts.
De dieren volgen hun instinct.
to follow, to take after {ww.}
volgen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

We should follow his example.
We zouden zijn voorbeeld moeten volgen.
I'll follow you to the ends of the earth.
Ik zal je volgen tot het einde van de wereld.
to follow, to keep abreast, to keep up {ww.}
bijhouden
bijbenen

I follow
you follow
we follow

ik houd bij
jij houdt bij
wij houden bij
» meer vervoegingen van bijhouden

to abide by, to comply, to follow {ww.}
respecteren
eerbiedigen
naleven

I follow
you follow
we follow

ik respecteer
jij respecteert
wij respecteren
» meer vervoegingen van respecteren

to accompany, to follow, to play along {ww.}
accompagneren
backen
begeleiden

I follow
you follow
we follow

ik accompagneer
jij accompagneert
wij accompagneren
» meer vervoegingen van accompagneren

to fall out, to follow {ww.}
volgen
voortkomen
voortvloeien

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

to abide by, to comply, to follow {ww.}
houden

I follow
you follow
we follow

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

to conform to, to follow {ww.}
meelopen

I follow
you follow
we follow

ik loop mee
jij loopt mee
wij lopen mee
» meer vervoegingen van meelopen

to come after, to follow, to succeed {ww.}
opvolgen

I follow
you follow
we follow

ik volg op
jij volgt op
wij volgen op
» meer vervoegingen van opvolgen

He needs to follow my advice.
Hij moet mijn raad opvolgen.
to come after, to follow {ww.}
volgen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

"Well," said the shopkeeper, motioning for Dima to follow her to the cash register. "That'll be 3,000,000.99, then."
"Nou," zei de verkoopster, en wenkte Dima haar te volgen naar de kassa, "dat is dan 3.000.000,99."
to come after, to follow, to succeed {ww.}
opvolgen

I follow
you follow
we follow

ik volg op
jij volgt op
wij volgen op
» meer vervoegingen van opvolgen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He needs to follow my advice.

Hij moet mijn raad opvolgen.

"Well," said the shopkeeper, motioning for Dima to follow her to the cash register. "That'll be 3,000,000.99, then."

"Nou," zei de verkoopster, en wenkte Dima haar te volgen naar de kassa, "dat is dan 3.000.000,99."