Vertaling van follow-up

Inhoud:

Engels
Nederlands
follow-up, followup, reexamination, review {zn.}
her
herkansing
herexamen [o] (het ~)
continuation, follow-up, continuance, perpetuation, sequel {zn.}
continuatie
voortzetting  [v]
vervolg
bestendiging [v]
after-treatment, follow-up {zn.}
nabehandeling [v]
follow-up, followup, reexamination, review {zn.}
nazorg [m] (de ~)
follow-up, followup, reexamination, review {zn.}
herkansing [v] (de ~)
follow-up, followup, reexamination, review {zn.}
herkansing
follow-up, followup, reexamination, review {zn.}
follow-up [m] (de ~)
follow-up, followup, reexamination, review {zn.}
herkeuring [v] (de ~)
to arrive afterwards, to come afterwards, to come later, to follow {ww.}
later komen
nakomen

I follow
you follow
we follow

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to adopt, to espouse, to follow {ww.}
adopteren 
aannemen 
zich eigen maken

I follow
you follow
we follow

ik adopteer
jij adopteert
wij adopteren
» meer vervoegingen van adopteren

to follow, to come after, to succeed, to trail, to abide by, to abide {ww.}
bewandelen
bijhouden
volgen
voortvloeien
opvolgen

I follow
you follow
we follow

ik bewandel
jij bewandelt
wij bewandelen
» meer vervoegingen van bewandelen

to follow {ww.}
nagaan
volgen

I follow
you follow
we follow

ik ga na
jij gaat na
wij gaan na
» meer vervoegingen van nagaan

to accompany, to follow, to play along {ww.}
accompagneren
backen
begeleiden

I follow
you follow
we follow

ik accompagneer
jij accompagneert
wij accompagneren
» meer vervoegingen van accompagneren

to follow, to keep abreast, to keep up {ww.}
bijhouden
bijbenen

I follow
you follow
we follow

ik houd bij
jij houdt bij
wij houden bij
» meer vervoegingen van bijhouden

to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
oppassen

I follow
you follow
we follow

ik pas op
jij past op
wij passen op
» meer vervoegingen van oppassen

to follow {ww.}
achternagaan

I follow
you follow
we follow

ik ga achterna
jij gaat achterna
wij gaan achterna
» meer vervoegingen van achternagaan

to follow, to travel along {ww.}
achternarijden
narijden

I follow
you follow
we follow

ik rijd achterna
jij rijdt achterna
wij rijden achterna
» meer vervoegingen van achternarijden

to follow {ww.}
achteraangaan

I follow
you follow
we follow

ik ga achteraan
jij gaat achteraan
wij gaan achteraan
» meer vervoegingen van achteraangaan

to follow, to take after {ww.}
navolgen
volgen
nastreven
spiegelen

I follow
you follow
we follow

ik volg na
jij volgt na
wij volgen na
» meer vervoegingen van navolgen

to follow, to stick to, to stick with {ww.}
vasthouden

I follow
you follow
we follow

ik houd vast
jij houdt vast
wij houden vast
» meer vervoegingen van vasthouden

to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
nazien
nakijken

I follow
you follow
we follow

ik zie na
jij ziet na
wij zien na
» meer vervoegingen van nazien

to follow {ww.}
nakomen

I follow
you follow
we follow

ik kom na
jij komt na
wij komen na
» meer vervoegingen van nakomen

to follow, to keep abreast, to keep up {ww.}
volgen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

to conform to, to follow {ww.}
meelopen

I follow
you follow
we follow

ik loop mee
jij loopt mee
wij lopen mee
» meer vervoegingen van meelopen

to fall out, to follow {ww.}
volgen
voortkomen
voortvloeien

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

to abide by, to comply, to follow {ww.}
respecteren
eerbiedigen
naleven

I follow
you follow
we follow

ik respecteer
jij respecteert
wij respecteren
» meer vervoegingen van respecteren

to follow, to trace {ww.}
overtekenen
calqueren
overhalen
overtrekken

I follow
you follow
we follow

ik overteken
jij overtekent
wij overtekenen
» meer vervoegingen van overtekenen

to follow, to travel along {ww.}
nareizen

I follow
you follow
we follow

ik reis na
jij reist na
wij reizen na
» meer vervoegingen van nareizen

to abide by, to comply, to follow {ww.}
houden

I follow
you follow
we follow

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

to follow {ww.}
achternagaan

I follow
you follow
we follow

ik ga achterna
jij gaat achterna
wij gaan achterna
» meer vervoegingen van achternagaan

to follow, to pursue {ww.}
dekken

I follow
you follow
we follow

ik dek
jij dekt
wij dekken
» meer vervoegingen van dekken

to follow, to stick to, to stick with {ww.}
vasthouden

I follow
you follow
we follow

ik houd vast
jij houdt vast
wij houden vast
» meer vervoegingen van vasthouden

to come after, to follow, to succeed {ww.}
opvolgen

I follow
you follow
we follow

ik volg op
jij volgt op
wij volgen op
» meer vervoegingen van opvolgen

to follow, to trace {ww.}
vervolgen
persecuteren

I follow
you follow
we follow

ik vervolg
jij vervolgt
wij vervolgen
» meer vervoegingen van vervolgen

to come after, to follow {ww.}
volgen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

to follow, to travel along {ww.}
volgen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

to follow, to take after {ww.}
volgen

I follow
you follow
we follow

ik volg
jij volgt
wij volgen
» meer vervoegingen van volgen

to follow, to keep an eye on, to observe, to watch, to watch over {ww.}
toezien
toekijken

I follow
you follow
we follow

ik zie toe
jij ziet toe
wij zien toe
» meer vervoegingen van toezien

to come after, to follow, to succeed {ww.}
opvolgen

I follow
you follow
we follow

ik volg op
jij volgt op
wij volgen op
» meer vervoegingen van opvolgen